မ်ိဳးခ်စ္စစ္သည္

ပညာမဲ့ေသာ ထိုသူသည္- ကာယဒုစ႐ိုက္ ၀စီဒုစ႐ိုက္ မေနာဒုစ႐ိုက္တို႔ကို ျပဳေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ အျပစ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ အျခားအမႈကို ျပဳေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ကုသိုလ္ကံကို မျပဳပဲ အကုသိုလ္ကံကိုသာ အႀကိမ္မ်ားစြာ ျပဳျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ခႏၶာကိုယ္ ပ်က္စီးေသာအခါ ငရဲသို႔ေရာက္ရ၏။

ခုကေတာ့ ...

User Online

လာလည္သူေပါင္း

Cabo Yachts

အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာဆိုတာဘာလဲ

Friday, April 2, 2010

တရားစီရင္ေရးဆိုတာ....

“ေကာင္းမြန္တဲ့ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ဆိုတာက၊ တရားသူၾကီးဆိုတာက ႏိုင္ငံေတာ္အလံေအာက္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ကိုယ္စားေလ။ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ စီရင္ပိုင္ခြင့္ကို တရားသူၾကီးကို ေပးထားတာ။ သူက (တရားသူၾကီးက) ႐ိုးသားရမယ္၊ ျဖဴစင္ရမယ္၊ အေတြးအေခၚ ျပည့္စံုတဲ့ လူတေယာက္ ျဖစ္ရမယ္။ သူက အေတြးအေခၚလည္း မရွိဘူး၊ စာရိတၱကလည္း မေကာင္းတဲ့လူမ်ဳိး၊ ကိုယ္ခ်င္းမစာတတ္တဲ့ တရားသူၾကီးမ်ဳိးကေတာ့ တရားခြင္ေပၚမွာ လံုးဝထိုင္ဖို႔ မသင့္ေတာ္တဲ့ တရားသူၾကီးမ်ဳိး ျဖစ္ေနတယ္”

No comments:

Post a Comment