မ်ိဳးခ်စ္စစ္သည္

ပညာမဲ့ေသာ ထိုသူသည္- ကာယဒုစ႐ိုက္ ၀စီဒုစ႐ိုက္ မေနာဒုစ႐ိုက္တို႔ကို ျပဳေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ အျပစ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ အျခားအမႈကို ျပဳေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ကုသိုလ္ကံကို မျပဳပဲ အကုသိုလ္ကံကိုသာ အႀကိမ္မ်ားစြာ ျပဳျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ခႏၶာကိုယ္ ပ်က္စီးေသာအခါ ငရဲသို႔ေရာက္ရ၏။

ခုကေတာ့ ...

User Online

လာလည္သူေပါင္း

Cabo Yachts

အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာဆိုတာဘာလဲ

Thursday, April 15, 2010

ဒီမုိကေရစီဆိုတာ

၁။ နုိင္ငံတစ္နုိင္ငံဟာ လူတစ္စုသာပိုင္တဲ့ပစၥည္းမဟုတ္ဘူး။နုိင္ငံသူနုိင္ငံသားအားလံုးစုေပါင္းၿပီးပိုင္တဲ့ အားလံုးပိုင္ပစၥည္းျဖစ္တယ္။
၂။ ဒီလိုပိုင္တာေၾကာင့္ နုိင္ငံသူနုိင္ငံသားလူမ်ားစုကာၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ျခင္းကိုခံရတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ (သို႔မဟုတ္)အဖြဲ႕႔ကသာလွ်င္ဒီတုိင္းျပည္ကိုအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရွိတယ္။
၃။ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့အခါ ထင္သလိုအရမ္းအုပ္ခ်ဳပ္လို႔မရဘူး။ ျပည္သူလူထုကာၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴေရြးေကာက္ထားတဲ့အမတ္ေတြက ေရးဆြဲၿပီးအတည္ျပဳျပဌာန္းထားတဲ့ ဥပေဒအရသာအုပ္ခ်ဳပ္ရမယ္။
၄။ ျပည္သူလူထုဟာ ဂုဏ္သိကၡာရွိတဲ့လူေတြလုိေနနုိင္ေအာင္ လြတ္လပ္စြာေဟာေျပာခြင့္၊ ကိုးကြယ္ခြင့္၊ စီပြါးရွာခြင့္၊ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားကိုဥပေဒအရတုိက္ဖ်က္ပိုင္ခြင့္အစရွိတဲ့ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးရဲ႕ ေမြးရာပါမူလအခြင့္အေရးမ်ားကို ခုိင္ခို္င္လံုလံု အာမခံထားတဲ့ ဥပေဒေတြရွိရမယ္။
၅။ အရြယ္ေရာက္သူတုိင္းမဲေပးခြင့္ရွိရမယ္။
၆။ ျပည္သူလူထုရဲ႕ေထာက္ခံမႈကိုမရတဲ့အစိုးရဟာအလိုအေလ်ာက္ရာထူးကႏႈတ္ထြက္ေပးရမယ္။
၇။ အခုေျပာခဲ့တဲ့ အဓိကအခ်က္ေတြကိုလက္ခံနုိင္တဲ့သေဘာတရားဟာ တရားမွ်တျခင္း၊ လြတ္လပ္ျခင္း၊ ညီမွ်ျခင္းဆုိတဲ့ ေလာကပါလသေဘာတရားျဖစ္တယ္။ ဒီသေဘာတရားကိုဒီမုိကေရစီလို႔ေခၚတယ္။ ဒီမုိကေရစီမရွိတဲ့နုိင္ငံေတြမွာ လူျဖစ္ရတာဟာ ေဂြးသင္းခံထားရတဲ့ႏြားျဖစ္ရတာနဲ႔အတူတူပါဘဲ။ အဲဒါေၾကာင့္ဒီမုိကေရစီကို ဖ်က္ဆီးသူမွန္သမွ် ကိုမုခ်ခုခံရမယ္။

ဗိုလ္ရဲထက္( ၁၆-၄-၂၀၁၀)။

No comments:

Post a Comment