မ်ိဳးခ်စ္စစ္သည္

ပညာမဲ့ေသာ ထိုသူသည္- ကာယဒုစ႐ိုက္ ၀စီဒုစ႐ိုက္ မေနာဒုစ႐ိုက္တို႔ကို ျပဳေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ အျပစ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ အျခားအမႈကို ျပဳေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ကုသိုလ္ကံကို မျပဳပဲ အကုသိုလ္ကံကိုသာ အႀကိမ္မ်ားစြာ ျပဳျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ခႏၶာကိုယ္ ပ်က္စီးေသာအခါ ငရဲသို႔ေရာက္ရ၏။

ခုကေတာ့ ...

User Online

လာလည္သူေပါင္း

Cabo Yachts

အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာဆိုတာဘာလဲ

Friday, April 2, 2010

မွတ္မွတ္သားသားဗိုလ္ခ်ဳပ္စကား

တိုင္းသူၿပည္သားဆႏၵအရမဟုတ္ဘဲ တိုင္းသူၿပည္သားေတြနဲ႕ ကင္းကြာၿပီးမင္းစိတ္ေပါက္ေနတဲ့ အရာရွိေတြၿခယ္လွယ္တဲ့ စံနစ္ဆိုးမ်ိုဳးရွိေနရင္ အမ်ားၿပည္သူတို႕နဲ႕လုပ္ကိုင္ရတဲ့ ဒီမိုကေရစီ၀ါဒ ေခတ္မစားနိုင္တဲ့ ဖက္ဆစ္၀ါဒဆင္တူရိုးမွားေတြ ေပၚလာနိုင္တယ္။

No comments:

Post a Comment