မ်ိဳးခ်စ္စစ္သည္

ပညာမဲ့ေသာ ထိုသူသည္- ကာယဒုစ႐ိုက္ ၀စီဒုစ႐ိုက္ မေနာဒုစ႐ိုက္တို႔ကို ျပဳေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ အျပစ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ အျခားအမႈကို ျပဳေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ကုသိုလ္ကံကို မျပဳပဲ အကုသိုလ္ကံကိုသာ အႀကိမ္မ်ားစြာ ျပဳျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ခႏၶာကိုယ္ ပ်က္စီးေသာအခါ ငရဲသို႔ေရာက္ရ၏။

ခုကေတာ့ ...

User Online

လာလည္သူေပါင္း

Cabo Yachts

အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာဆိုတာဘာလဲ

Friday, April 2, 2010

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကိုသတိရပါ

“ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ဗိသုကာ
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပါ။
မလိမ္မညာ ဟန္မလုပ္
လွည့္စားလုိတ့ဲ စိတ္မဟုတ္။
က်ဳပ္တုိ႔တုိင္းျပည္ အတူေန
ခြင့္တူညီမွ်ေစ။
ကိုယ့္ေျမ ကိုယ့္ေရ တာ၀န္သိ
ေဆြမ်ဳိးဥာတိ ခ်စ္ခင္၏။
မိမိဘာသာ လြတ္လပ္စြာ
ဆံုးျဖတ္လုပ္ကိုင္ပါ။
အာဏာသံုးလုိ႔ မၿခိိမ္းေျခာက္
တဦးမ်က္ႏွာ တဦးေထာက္။
အေၾကာက္တရား မလႊမ္းေအာင္
အထူးသတိေဆာင္
ျပည္ေထာင္စုဆုိတာ မိသားစု
အားလံုး ေကာင္းက်ဳိးျပဳ။
ညီတယ္ဆုိတာ ျမတ္ေကာင္းမႈ
ႏုိင္ငံအတြက္ သာဓု … သာဓု။

No comments:

Post a Comment