မ်ိဳးခ်စ္စစ္သည္

ပညာမဲ့ေသာ ထိုသူသည္- ကာယဒုစ႐ိုက္ ၀စီဒုစ႐ိုက္ မေနာဒုစ႐ိုက္တို႔ကို ျပဳေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ အျပစ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ အျခားအမႈကို ျပဳေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ကုသိုလ္ကံကို မျပဳပဲ အကုသိုလ္ကံကိုသာ အႀကိမ္မ်ားစြာ ျပဳျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ခႏၶာကိုယ္ ပ်က္စီးေသာအခါ ငရဲသို႔ေရာက္ရ၏။

ခုကေတာ့ ...

User Online

လာလည္သူေပါင္း

Cabo Yachts

အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာဆိုတာဘာလဲ

Friday, April 2, 2010

ကုိယ့္ကိုယ္ကို ေကာင္းေအာင္အရင္ၾကိဳးစားပါ.....

ရဟန္းတုိ႔.......
ဒီပုဂၢဳိလ္ေလးမ်ဳိးဟာ ေလာကထဲမွာ တကယ္ရွိၾကတယ္
ဘယ္သူေတြလဲ ဆုိရင္...
(၁) ကုိယ္က်ဳိးသူ႔က်ဳိး(အတၱဟိတပရဟိတ)လံုး၀မလုပ္သူ
(၂)သူ႔က်ဳိး(ပရဟိတ)ကုိပဲလုပ္ၿပီးကုိယ့္အက်ဳိး(အတၱဟိတ)အတြက္ပ်က္ကြက္သူ
(၃)ကုိယ့္က်ဳိး (အတၱဟိတ)ပဲၾကည့္ၿပီး သူ႔က်ဳိး (ပရဟိတ)ကိုအေမွာင္ခ်ထားသူ
(၄)ကုိယ့္က်ဳိးသူ႔က်ဳိး (အတၱပရ)ႏွစ္မ်ဳိးလံုးကုိျဖည့္တင္းေဆာင္ရြက္နဳိင္သူ
ဆုိၿပီးဒီပုဂၢဳိလ္ေလးမ်ဳိးဟာ ေလာကထဲမွာ တကယ္ရွိေနၾကတယ္

(၁) ရဟန္းတုိ႔ ဥပမာတစ္ခုေျပာျပမယ္
ဟုိဖက္ထိပ္ဒီဖက္ထိပ္ႏွစ္ဖက္လံုးမွာ မီးစြဲေလာင္ခံထားရၿပီး အလယ္ေကာင္ကမစင္က်င္ၾကီးလူးေပစြန္းပြေနတဲံ့
သုႆာန္သခၤ်ဳိင္းကအစြန္႔ပစ္ခံ တုတ္ေခ်ာင္းဟာ
ရြာအတြက္လည္း အိမ္ေဆာက္ဖုိ႔ အျခင္ရနယ္စတာေတြမျဖစ္နဳိင္ဘူး
ေတာအတြက္လည္း လယ္ကန္သင္းငုတ္ ဒါမွမဟုတ္ သစ္ပင္ရိပ္ကေညာင္ေစာင္းေလးေတာင္မျဖစ္နဳိင္ဘူး
ေနာက္ဆံုးကုန္ကုန္ေျပာရရင္...... မီးဆ္ုိက္ဖုိ႔ေတာင္သံုးစားလို႔မရဘူး
ေဘးႏွစ္ဖက္ကိုကုိင္ရင္မီးေလာင္တယ္၊
အုိးမည္းေပတယ္
အလယ္ကုိကုိင္ရင္ မစင္ပြတယ္၊

အဒီလုိမ်ဳိးပဲ..................
ကုိယ့္က်ဳိးသူ႕က်ဳိး (အတၱဟိတ ပရဟိတ)လံုး၀မလုပ္သူကုိခ်ီးေပေနတဲံ့သုႆန္သင္းခ်ဳိင္းက
ထင္းကုလားတ့ံုးအျဖစ္ငါဘုရားသတ္မွတ္ေတာ္မူတယ္
(ေလာက ပတ္၀န္းက်င္းမွာ ေသေျမၾကီး ရွင္အလကားလူ)


(၂)ရဟန္းတို႔..
သူ႔က်ုဳိးကုိပဲ ၾကည့္ၿပီးကို္ယ္က်ဳိုးကုိပ်က္ကြက္ေနတဲံ့နံပတ္ ႏွစ္ လူကိုေတာ့
ကုိယ္က်ဳိးသူ႔က်ဳိးလံုး၀မလုပ္တဲ့လူနဲ႔စာရင္(သူမ်ားအတြက္ အသံုးတည့္ေသးတာေၾကာင့္)
မဆို္းဘူးလုိ႔ ငါဘုရားျမင္ေတာ္မူတယ္။
(ဒါေပမယ့္ .. ကုိယ့္အတြက္နားမလည္လုိ႔ သူလည္း ငေပါပဲ)

(၃) ရဟန္းတုိ႔......
ကုိယ္က်ဳိး(အတၱဟိတ)ကုိပဲျမင္ၿပီး သူ႔က်ဳးိ(ပရဟိတ)ကုိ ပစ္ပယ္ထားတဲ့လူကိုအထက္က ပုဂၢဳိလ္ႏွစ္ေယာက္နဲ႔ယွဥ္ရင္
(ကုိယ့္အတြက္သိတက္ေသးတာေၾကာင့္) ေတာ္ေသးတယ္လု႔ိ ငါဘုရားျမင္ေတာ္မူတယ္
(ဒါေပမယ့္.. ကုိယ့္အိပ္ကပ္ကုိပဲ ၾကည့္တက္လုိ႔ တစ္ဖက္ကဏ္းေနတဲံ့ေကာင္)

(၄)ရဟန္းတုိ႔............
ကုိယ့္က်ဳိးသူ႔က်ဳိးႏွစ္မ်ဳိးလံုးးကုိျဖည့္စြမ္းနဳိင္တဲံ့ စတုတၳေျမာက္လူကုိေတာ့
ဒီပုဂၢဳိလ္ေလးမ်ဳိးထဲမွာ အေတာ္ဆံုးလူ အထက္ဆံုးလူ အျမတ္ဆံုးလူ ပတ္၀န္းက်င္ရဲ႔က်က္သေရေဆာင္လူအျဖစ္
ငါဘုရားခ်စ္ခင္ခ်ီးမြမ္းေတာ္မူတယ္

၂၈. ၃. ၂၀၁၀
မတ္လ

ရဟန္းတုိ႔
ေနာက္ထပ္ဥပမာ တစ္ခု ေျပာျပမယ္
ႏြားမကေန နဳိ႕ရည္ရတယ္၊ နဳိ႕ရည္ကေန နဳိ႕ဓမ္းျဖစ္တယ္၊
နဳိ႕ဓမ္္းကတစ္ဆင့္ဆီဦးကုိထုတ္ယူရတယ္၊ ဆီဦးျဖစ္ၿပီးမွ ေထာပတ္ဘ၀ကုိကူေျပာင္းရတယ္၊
ေထာပတ္ဟာ ေနာက္ဆ့ံုးအဆင့္ အေကာင္းဆ့ံုးအဆင့္ ထိပ္ဆံုးအဆင့္ ျဖစ္တယ္၊
(သူမ်ားကုိထမင္းတနပ္ေကၽြးခ်င္ရင္ ကုိယ့္အိမ္မွာ ထမင္းခ်က္ထားရတယ္
ကုိယ့္အိမ္မွာ ထမင္းရွီမွ သူမ်ားကုိေကၽြးလုိ႔ရတယ္
သူမ်ာကုိပုိက္ဆံတစ္ေထာင္ေပးခ်င္ရင္ ကုိယ့္အိပ္ကပ္ထဲမွာ ပုိက္္ဆံတစ္ေထာင္ရွီမွ ျဖစ္မယ္
ကုိယ့္ရွိမွ သူမ်ားကုိေပးလုိ႔ျဖစ္တယ္)
အဲဒီလုိမ်ဳိးပဲ......
ကုိယ္က်ဳိးစီးပြားကုိျဖည့္တင္းျပည့္စံုေစၿပီးွ သူတစ္ပါးေတြအတြက္လည္း
မလစ္လပ္ေစတဲံ့လူကုိ နဳိ႕ရည္အဆင့္ကေန ေထာပတ္အဆင့္ထိ ေျဖာင့္ေျဖာင့္တန္းတန္း
ေလွ်ာက္လွမ္းနဳိင္လုိ႔ ဒီပုဂၢဳိလ္ေလးမ်ဳိးထဲမွာ အေတာ္ဆံုးလူ အထက္ဆံုးလူ အျမတ္ဆံုးလူ
လူ႔ေလာကရဲ႔အလင္းေရာင္လူအျဖစ္ ငါဘုရားခ်စ္ခင္ခ်ီးမြမ္းေတာ္မူတယ္

No comments:

Post a Comment