မ်ိဳးခ်စ္စစ္သည္

ပညာမဲ့ေသာ ထိုသူသည္- ကာယဒုစ႐ိုက္ ၀စီဒုစ႐ိုက္ မေနာဒုစ႐ိုက္တို႔ကို ျပဳေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ အျပစ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ အျခားအမႈကို ျပဳေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ကုသိုလ္ကံကို မျပဳပဲ အကုသိုလ္ကံကိုသာ အႀကိမ္မ်ားစြာ ျပဳျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ခႏၶာကိုယ္ ပ်က္စီးေသာအခါ ငရဲသို႔ေရာက္ရ၏။

ခုကေတာ့ ...

User Online

လာလည္သူေပါင္း

Cabo Yachts

အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာဆိုတာဘာလဲ

Friday, April 2, 2010

မေၾကြသင့္လ်က္ေၾကြ၊ မေ၀သင့္လ်က္ေ၀

ယေန႕ လက္ရွိ နိုင္ငံေတာ္အၾကီးအကဲ ၊ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ မ်ားရဲ႕ မွားယြင္းေသာမူ၀ါဒတို႕ေၾကာင့္တပ္မေတာ္အတြင္း၌ပင္ ေၾကြလြင့္သြားရသည့္ နွေၿမာဖြယ္ေကာင္းေသာ တပ္မေတာ္သားေတြဟာ တိုင္းၿပည္အတြက္ေကာ ၊ တပ္မေတာ္အတြက္ပါ လြန္စြာမွနွေၿမာဖို႕ေကာင္းပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ လက္လွမ္းမွီသေလာက္ ေၿပာရရင္ ပထမဦးစြာ စစ္တကၠသိုလ္ တြင္တရား၀င္အမိန္႕စာမ၀င္ေသာ္လည္း(၀င္ရင္လည္း၀င္ပါမည္)နည္းၿပမ်ား မွ ဗိုလ္ေလာင္းမ်ားသို႕ ေၿပာေနက်စကားတို႕တြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ စစ္တကၠသိုလ္တက္ေသာ အခ်ိန္၌ ထပ္တလဲလဲ ၾကားခဲ့ရသည့္ စကားတစ္ခြန္းရွိပါသည္။၎စကားမွာ- “ M.Sc မပါရင္ တပ္ရင္းမွဳးမေပးဘူး Ph.D မရရင္ တိုင္းမွဳး၊ တပ္မမွဳး မထြက္ဘူး ” ၿဖစ္ပါသည္။ ၎ေၿပာစကား မွန္ေသာ္ရွိ မွားေသာ္ရွိ အက်ိဳး အၿပစ္တို႕ ကိုေ၀ဖန္ေထာက္ရွဳ ရေသာ္............
၁။ အက်ိဳး
(က) ဗိုလ္ေလာင္းမ်ားအေနၿဖင့္ စာေပကို ပိုမိုၾကိဳးစားလိုစိတ္ရွိလာၿပီး စာေပတတ္ေၿမာက္ေသာ အေတြးအေခၚရင့္သန္ေသာ အရာရွိမ်ား ေပၚထြက္လာၿခင္း။
၎ေၾကာင့္ တိုင္းၿပည္ နွင့္ တပ္မေတာ္ အတြက္အက်ိဳး ရွိပါသည္။
(ခ) စာေပ၏ သေဘာသဘာ၀ အရ ေလ့လာရင္းေလ့လာရင္း ဆက္လက္ေလ့လာ ခ်င္ေသာ စိတ္ဆႏၵအရ အသိပညာ ဗဟုသုတ နွင့္ အတတ္ပညာ တိုးပြါးေစ
ၿပီး နွလံုးရည္နွင့္ ၿပည့္စံုေသာ အရာရွိ ေခါင္းေဆာင္ငယ္မ်ား တိုးပြါးလာေစနိုင္ပါသည္။
၂။ အၿပစ္
(က) အထက္ေဖာ္ၿပပါ စကားအရ မဟာဘြဲ႕ မရရင္ၿဖင့္ “ ငါ့ဘ၀ ကေတာ့ တက္လမ္းမရွိေတာ့ဟုထင္ကာ” ဘ၀ကိုေရဆုန္ေမ်ာလိုက္ၿပီး ဘာကုိမွ ေလးေလးနက္နက္
မေတြးေတာ့တဲ့ အရာရွိမ်ား ရွိလာပါသည္။
(ခ) ဘ၀အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မရွိေတာ့ ေသာလုပ္ငန္းအေပၚ တာ၀န္ယူမွဳ ၊ သစၥာရွိမွဳ မရွိေတာ့ ေသာအရာရွိမ်ား တိုးပြါးလာပါသည္။
(ဂ) ရာထူးမွ မရရင္ ရတာယူမယ္ဆိုၿပီး လမ္းလြဲသို႕ ေရာက္သြားေသာ ကိုယ္က်ိဳးရွာ သမားမ်ား ရွိလာပါသည္။
(ဃ) ၾကိဳးစားလို႕ လဲထူးေတာ့ မွာမွမဟုတ္တာ ဆိုသည့္ ၂၀၊ ၂၁ နွစ္ ကတည္းက ဘ၀ဆံုးၿပီထင္ကာ မထူးဇာတ္ခင္းသည့္ သူမ်ား တိုးပြါးလာပါသည္။
(င) အရာရွိငယ္အခ်င္းခ်င္းတြင္ စိတ္၀မ္းကြဲလာၿခင္း(ဥပမာ- တစ္ေယာက္နွင့္တစ္ေယာက္ စိတ္အခန္႕မသင့္ လွ်င္ ေအးေပါ့ ကြာမင္းက မာစတာ ပါတာကိုး ၊
မင္းက မာစတာေတာင္မပါပဲနဲ႕ စသၿဖင့္ ခနဲ႕စရာ(သို႕) လက္နက္သဖြယ္ အသံုးၿပဳလာၾကပါသည္။)
ဒါေတြကို ၾကည့္ရင္ အက်ိဳး ထက္ အၿပစ္ ကပိုမ်ားေနတာကို ေတြ႕ၾကရပါသည္။ လက္ရွိ တပ္မေတာ္ထဲ မွ အရာရွိငယ္မ်ားၾကား ၎ခံစားခ်က္မ်ား ၾကီးစိုးေနသည့္ၾကား အခ်ိဳ႕ေသာတပ္ရင္းမွဴးမ်ား၏ တာ၀န္မဲ့ ေသာေအာက္ပါ စကားရပ္ေၾကာင့္ လည္းအေၿခအေန မွာဆိုးသထက္ဆိုး လာရပါသည္။တပ္ရင္းမွဴးမ်ားလက္ကိုင္ထားေသာစကားလံုးမွာ-
“ မင္းတို႕ရဲ႕ ရာထူးတက္ေရး မတက္ေရး က ငါ့အေပၚမွာ အမ်ားၾကီးဆိုင္တယ္.......ငါ့ မွတ္ခ်က္တစ္ခုက ဘာၿဖစ္သြားမယ္ထင္လဲ...”
ပင္ၿဖစ္ပါသည္။တပ္မေတာ္အရာရွိ တစ္ေယာက္အေနၿဖင့္ ေထာက္-၄ အစီအရင္ခံစာအရ မိမိရာထူးတိုးတက္ေရးသည္ မိမိ အထက္တပ္မွဴးနွင့္ မ်ားစြာသက္ဆိုင္ေၾကာင္း သိရွိနားလည္ၿပီး ၿဖစ္ပါသည္။အေၿခအေနအရ အနီးကပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ရသည့္ တပ္မွဴးမ်ားမွာမိမိလက္ေအာက္ရွိ အရာရွိအေၾကာင္းကို ပိုမို သိရွိနိုင္ေသာေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႕ တပ္ရင္းမွဴးမ်ား၏ ေထာက္-၄ အစီအရင္ ခံစာကို အေၿခခံၿပီး ရာထူးေပးေရးမေပးေရး ကိုစဥ္းစားၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။သို႕ေသာ္ တပ္မွဴးေကာင္းသဖြယ္ လက္ေအာက္ငယ္သားအေပၚၿပဳက်င့္ရမည့္ က်င့္၀တ္ကို ေစာင့္ထိန္းလိုက္နာၿခင္း မရွိဘဲ ရာထူးအာဏာကိုအေၾကာင္းၿပဳၿပီး တပည့္ေမြးၿခင္းမ်ားလည္း ၿဖစ္ေပၚေနပါသည္။ဒီလို အေၿခအေနမ်ိဳးေတြနဲ႕ ၾကံဳေတြ႕ၾကရတဲ့ အခါမွာေတာ့ အရာရွိငယ္ေတြ ဟာဘာေတြၿဖစ္လာသလဲ ဆိုေတာ့ ထြက္ေပါက္ရွာၿပီး ေပ်ာ္ပါးမွဳေတြ၊ ကုလားမနိုင္ ရခိုင္မဲ ကာ လက္ေအာက္ကိုအနိုင္က်င့္မွဳမ်ား နဲ႕ ၿပည္သူေတြကို မတရားညွင္းပန္းမွဳေတြ ၿဖစ္ေပၚလာၿပီး တပ္တြင္းအထက္ေအာက္ၿပႆနာမ်ား ၿဖစ္ေပၚလာရေပသည္။
တစ္ခုစဥ္းစားစရာရွိသည္က လက္ရွိအုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနၿဖင့္ ဤအခ်က္ကို မသိေသး၍ပဲလား၊ သတိမထားမိတာလား သို႕တည္းမဟုတ္ တပ္မေတာ္တြင္း ေသာ္လည္းေကာင္း တပ္မေတာ္ ႏွင့္ ၿပည္သူေသြးကြဲေအာင္ ပင္တမင္ အကြက္ခ်၍ စီစဥ္ၿခင္းေလာ ဆိုတာကိုေတာ့ ၿဖင့္ ကာယကာရွင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားသာ အသိဆံုး ၿဖစ္ပါမည္။ထို႕ၿပင္ နိုင္ငံေတာ္တြင္းၿဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ အခ်ိဳ႕နိုင္ငံေရးၿပႆနာမ်ားသည္လည္း နိုင္ငံေရးနည္းၿဖင့္ ေၿဖရွင္းရမည့္အစား မလိုအပ္ဘဲ တပ္ကိုအသံုးခ် ၿဖိဳခြင္းခဲ့သည့္ ကိစၥမ်ားသည္လည္း စဥ္းစားရမည့္ အခ်က္ပင္။
ထိုၿပႆနာမ်ား ၿဖစ္ေပၚလာေသာအခါ အမွန္တကယ္ တိုင္းၿပည္ခ်စ္၍ တပ္မေတာ္သို႕၀င္လာေသာ စစ္သည္မ်ားမွာ စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းမွဳ မ်ားၿဖစ္ေပၚကာ တပ္မေတာ္အေပၚ စိတ္ကုန္ေသာ္လည္း ဘ၀အတြက္အၿပင္တြင္ အာမခံခ်က္မရွိသၿဖင့္ သာဆက္လက္ေနထိုင္ေနၾကရသည့္ အေနအထားသာရွိေတာ့သည္။စစ္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းဆင္းမ်ားပင္ ေက်ာင္းဆင္းဆင္းခ်င္း ဘ၀ေသသည့္ အေနအထားသို႕ေရာက္လ်က္ရွိပါသည္။လက္ေတြ႕တြင္ အညြန္႕တလူလူနွင့္ ၿဖစ္ေနရမည့္ အစား ၊ ေတာက္ပေနရမည့္အစား အရာရွိငယ္မ်ားမွာ ပ်က္ဆီးၿခင္းလမ္းေၾကာင္းအစသို႕ေရာက္ၿပီး ၎လမ္းမွားမ်ားအတြက္ ေၿပာခံလိုက္ၾကရသည္မွာလည္း ရစရာမရွိ........လက္တေလာ ကိစၥအရေၿပာသူကလည္းမွန္ေနၿပန္ေတာ့လည္း ဘာမွၿပန္ေၿပာ၍ မရ။ ၿပႆနာတစ္ရပ္ကိုခေရေစ့တြင္းက် စိစစ္၍ so what? ဒီေတာ့ဘာၿဖစ္လဲ...ဆိုေသာ ေမးခြန္းမ်ားၿဖင့္ အၿပန္အလွန္စိစစ္ေသာ္ “ M.Sc မပါရင္ တပ္ရင္းမွဳးမေပးဘူး Ph.D မရရင္ တိုင္းမွဳး၊ တပ္မမွဳး မထြက္ဘူး ” ဆိုသည့္ စကားေပၚတြင္ ရာႏွဳန္းၿပည့္နီးပါးတည္မွီေနပါသည္။
ထို႕ၿပင္ ၾကိဳးစားလွ်င္ ၾကိဳးစားသေလာက္ မိ္မိဘ၀အတြက္ အခြင့္အေရးေတြရေနၾကတဲ့ ဒီေခတ္ထဲမွာ သူတို႕ေပးမွ ရၾကရတဲ့အခြင့္အေရးေတြေၾကာင့္ ဂါရ၀ ဆိုတာထက္ ေဖာ္လန္ဖား ေတြကပိုတိုးပြါးလို႕လာၾကရတဲ့အၿပင္ အရာရာဟာ သူတို႕ ခြင့္ၿပဳမွရတယ္ ဆိုသည့္ အေၾကာက္တရားမ်ားကလည္း လႊမ္းမိုးလို႕ေနပါတယ္။ဒါဟာလည္း တိုင္းၿပည္ ၊ တပ္မေတာ္ နဲ႕ လူမ်ိဳးကို အညႊန္႕တံုး ပ်က္ဆီးေစတဲ့ အခ်က္ပါပဲ။လူေတာ္လူတတ္ေတြကို(ပညာတတ္ေတြကို) နွိပ္ကြပ္တာဟာ ဘယ္ေလာက္ပီၿပင္ တယ္ မပီၿပင္ဘူးဆိုတာကေတာ့ တပ္မေတာ္တြင္းမွာကိုပဲ ဆိုရိုးစကားသဖြယ္ ေခတ္စား(ေရပန္းစား)ေနတာကေတာ့ ..... စစ္တပ္မွာ ေတာ္( ၅ ) ေတာ္ရွိပါတယ္....အဲဒါေတြကေတာ့.........
(၁) ကိုယ့္အေဖ ေတာ္ရမည္
(၂) ကိုယ့္ေယာကၡမ ေတာ္ရမည္
(၃) ကိုယ့္ဆရာ ေတာ္ရမည္
(၄) ကိုယ့္မိန္းမ ေတာ္ရမည္
(၅) ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ ေတာ္ရမည္....ဆိုတာပါပဲ။
အဲဒီေတာ္( ၅ )ေတာ္ကို အဆင့္ က၊ ခ၊ ဂ ဆိုၿပီးခြဲမယ္ဆိုရင္ ၁ နဲ႕ ၂ က (က)၊ ၃ နဲ႕ ၄ က (ခ)ၿဖစ္ၿပီး ၅ကေတာ့ (ဂ)ၿဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိတပ္မေတာ္ထဲမွာကလည္း ဒီအတိုင္း ကိုၿဖစ္ေနတာပါ။ ငါ့အေဖက ဘာ ၊ ငါ့ေယာကၡမက ဘာ ဆိုတာေတြက ပိုၿပီးေနရာရၾကပါတယ္။ ဒီေနာက္မွာမွ ငါ့ဆရာက ဘယ္သူ၊ မိန္းမက ဘယ္လို၀င္ဆ့ံတယ္(ေပါက္ေရာက္တယ္) ဆိုတာေတြက ေနရာရၾကပါတယ္။ ဒီထဲမွာ သနားစရာအေကာင္းဆံုးကေတာ့ ကိုယ္တိုင္ေတာ္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြပါ။
ဒီေကာင္ေလးေတာ္ရွာပါတယ္ ဒါေလးေတာ့ ေပးလိုက္ပါ၊ ဒီေနရာေလး ဒီရာထူးေလးေတာ့ ေပးလိုက္ပါဆိုတာမ်ိဳးပါ။ ဒါေတာင္ သာမန္ေတာ္ရံုေတာ့ မရပါဘူး။ ေတာ္သကေတာ္ထဲမွာမွ ေတာ္ေတာ္ကို ေတာ္မွရတာပါ။တခ်ိဳ႕မ်ားဆို “ငါေတာ့ လူၾကီးမၿဖစ္ခ်င္ဘူး လူၾကီးၿဖစ္ဖို႕ဆို ေလ့လာၾကိဳးစားေနရဦးမွာ ဒါေတာင္မေသခ်ာဘူး ၊ လူၾကီး သား၊ သမီး ပဲလုပ္ခ်င္တယ္” ဆိုၿပီးေၿပာၾကပါတယ္။စဥ္းစားသာၾကည့္ေပေတာ့။ဒီလိုနဲ႕ ဆရာေမြး၊ တပည့္ေမြး တဲ့ၿပႆနာေတြကလည္း ၾကီးထြားလို႕လာ ပါတယ္၊ ပတ္သက္ရာပတ္သက္ေၾကာင္းဆိုတာေတြကလည္း ရွိေနပါေသးတယ္။ ဒါေတြဟာ ၾကိဳးစားၿပီး အရာရာကိုစူးစမ္းေလ့လာလို တဲ့ လူေတြရဲ႕ စိတ္နဲ႕ တိုးတက္ေအာင္ဖန္တီးလိုတဲ့ စိတ္ကို သတ္ပစ္ရာေရာက္ၿပီး အေခ်ာင္ခိုခ်င္တဲ့ စိတ္ေတြၾကီးၿမင့္ လာေစတဲ့ အခ်က္ေတြထဲက တစ္ခ်က္အပါအ၀င္ ၿဖစ္ပါတယ္။
ၿပီးေတာ့ ၾကိဳးစားခ်င္စိတ္ကိုဖ်က္ဆီးရာေရာက္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ တပည့္တစ္ေယာက္နဲ႕ စကားေၿပာရင္း ကၽြန္ေတာ္က“လူဆိုတာအၿမဲေလ့လာဆည္းပူးေနရတယ္၊ ဘယ္ေတာ့မွ ၿပည့္၀တယ္လို႕မရွိဘူးဆိုေတာ့ ” ၊ ကၽြန္ေတာ့္ တပည့္ ရဲေဘာ္ေလးက“ ဗိုလ္ၾကီးတို႕ကေတာ့ ဟုတ္တာေပါ့ ဗိုလ္ၾကီးတို႕မွာကေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္လို႕ရတယ္၊ ဒီေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္ လို႕ရတာေပါ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕မွာက ဘာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မွထားလို႕မရဘူး” ဆိုၿပီးၿပန္ေၿပာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္က “ဟ..မင္းကိုဘယ္သူေၿပာလဲ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မရွိဘူးလို႕၊ မင္းလည္း တပ္ဖြဲ႕တြင္းသင္တန္းမွာၾကိဳးစား၊ ဒါမွမဟုတ္ တပ္မေတာ္ပညာေရးေက်ာင္း ကေန(၁၀) တန္းေအာင္ေအာင္ၾကိဳးစား ၿပီးရင္ ဗိုလ္သင္တန္းေလွ်ာက္၊ ဘာေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္မဲ့စရာရွိလဲ မင္းအသက္လည္း မွီေသးတာပဲ၊ ဒီလိုမွ မဟုတ္ရင္ ပစ္/ေထာက္ မွာတကယ္တတ္ေအာင္လုပ္ ပညာသည္အုပ္စုမွာပါေအာင္ၾကိဳးစား ၊ ရာထူးေတြဘာေတြက အသာထား မင္းသာတကယ္တတ္ရင္ သိရင္ မင္းအတြက္ ေနရာရွိၿပီးသားပါ” လို႕ေၿပာေတာ့
“ဗိုလ္ၾကီးေၿပာသလိုကေတာ့ ဟုတ္ပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ဒီသင္တန္းေတြ ေက်ာင္းေတြက လူတိုင္းတက္ရတာမွ မဟုတ္တာ၊ တပ္ရင္းမွဳးက ေပးတက္ဦးမွ ၿပီးေတာ့ သင္တန္းတက္ရင္ပိုက္ဆံကကုန္ဦးမွာ ရတဲ့ လစာနဲ႕ဘယ္လိုလုပ္ရမွာလဲ” ဆိုတဲ့ အေၿဖကို ၾကားေတာ့ “ ေအးကြာ တတ္နိုင္သေလာက္ၾကိဳးစားေပါ့ ေစာေစာက ကိုယ္ေၿပာသလိုပဲ ၾကိဳးစားတဲ့ သူအတြက္ကေတာ့ ေနရာတစ္ေနရာ ရွိၿပီးသားပါ၊ လိုအပ္တဲ့ အကူအညီလိုလဲ ေၿပာေပါ့ ကိုယ္တတ္နိုင္သေလာက္ေတာ့ၿဖည့္ဆည္းေပးပါ့မယ္” လို႕ပဲေၿဖခဲ့နိုင္တယ္။ကၽြန္ေတာ္ပဲ မေၿဖရွင္းေပးနိုင္လို႕လား၊ တပ္မေတာ္ကိုက ဒီလိုပဲ စနစ္တက်နဲ႕ ပ်က္ဆီးေနတာလား မေ၀ခြဲတတ္ေတာ့ပါ။
ဒီေတာ့ ယေန႕ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကင္းမဲ့ေနတဲ့ တပ္မေတာ္မွာ ဘယ္သူမွ စစ္မွဳမထမ္းခ်င္တာ သူတို႕အမွားမဟုတ္ပါ။ ထို႕နည္းတူစြာစစ္တပ္ကိုၿပည္သူကမုန္းေနသည္မွာလည္း ၿပည္သူမလြန္ပါ။ လက္ေအာက္ကိုတာ၀န္ မယူပဲ ကိုုယ္က်ိဳးရွာေနၾက ေသာေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မွဳ ညံ့ဖ်င္းမွဳ ေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တိုင္းၿပည္တိုးတက္ၾကီးပြါးေရးထက္ မိမိ မိသားစု၊ ေဆြမ်ိဳး ၾကီးပြါးေရးကိုသာေရွးရွဳေနေသာ အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳ ညံ့ဖ်င္းမွဳ တို႕ေၾကာင့္ပင္ၿဖစ္ေပသည္။ထို႕ေၾကာင့္ ေခါင္းေဆာင္တုိ႕၏ ညံ့ဖ်င္းမွဳေၾကာင့္ မေၾကြသင့္ဘဲေၾကြ၊ မေ၀သင့္လ်က္ေ၀ ေနၾကေသာ တပ္မေတာ္တြင္းမွ ေၾကြလြင့္သူတို႕၏ကိုယ္စား ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ ရသည္တို႕ကို မွ်ေ၀ေပးလိုက္ပါတယ္။

ေဆာင္းပါးရွင္။ ။ ဗိုလ္ရဲထက္(အေ၀းေရာက္)
ၿပည္သူ႕တပ္မေတာ္သား။

No comments:

Post a Comment