မ်ိဳးခ်စ္စစ္သည္

ပညာမဲ့ေသာ ထိုသူသည္- ကာယဒုစ႐ိုက္ ၀စီဒုစ႐ိုက္ မေနာဒုစ႐ိုက္တို႔ကို ျပဳေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ အျပစ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ အျခားအမႈကို ျပဳေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ကုသိုလ္ကံကို မျပဳပဲ အကုသိုလ္ကံကိုသာ အႀကိမ္မ်ားစြာ ျပဳျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ခႏၶာကိုယ္ ပ်က္စီးေသာအခါ ငရဲသို႔ေရာက္ရ၏။

ခုကေတာ့ ...

User Online

လာလည္သူေပါင္း

Cabo Yachts

အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာဆိုတာဘာလဲ

Friday, April 2, 2010

စစ္တကၠသိုလ္ေဆာင္ပုဒ္

ၾကည္း ေရ ေလထု အားမာန္ျပဳ၍
ျပည္သူ႕အိုးအိမ္ ျပည့္စည္းစိမ္တြက္
တို႕လက္ျမဲျမဲ ခိုင္ခိုင္တြဲစို႕
(စစ္တကၠသိုလ္ ဘယ္ေတာ့မွ လက္နက္မခ်)

No comments:

Post a Comment