မ်ိဳးခ်စ္စစ္သည္

ပညာမဲ့ေသာ ထိုသူသည္- ကာယဒုစ႐ိုက္ ၀စီဒုစ႐ိုက္ မေနာဒုစ႐ိုက္တို႔ကို ျပဳေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ အျပစ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ အျခားအမႈကို ျပဳေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ကုသိုလ္ကံကို မျပဳပဲ အကုသိုလ္ကံကိုသာ အႀကိမ္မ်ားစြာ ျပဳျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ခႏၶာကိုယ္ ပ်က္စီးေသာအခါ ငရဲသို႔ေရာက္ရ၏။

ခုကေတာ့ ...

User Online

လာလည္သူေပါင္း

Cabo Yachts

အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာဆိုတာဘာလဲ

Monday, April 5, 2010

လင္ကြန္းဧ၊၊္ ' မ ' ဆယ္လံုး

၁။ ေခၽြတာစုေဆာင္းျခင္းကို အားမေပးဘဲ မခ်မ္းသာႏိုင္ပါ။

၂။ အားၾကီးသူေတြကို အစိတ္စိတ္ ခြဲျခင္းျဖင့္ အားငယ္သူမ်ားကို မကူညီႏိုင္ပါ။

၃။ အားၾကီးသူကို အားေပ်ာ့ေအာင္လုပ္ျခင္းျဖင့္ အားနည္းသူကို အားျပည့္လာေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ပါ။

၄။ လစာေပးေနသူေတြကို ႏွိမ္ခ်ျခင္းျဖင့္ လစာရသူေတြ၏ လစာကို တုိးျမွင့္မေပးႏိုင္ပါ။

၅။ ခ်မ္းသာသူေတြကို ပ်က္စီးေစျခင္းျဖင့္ ဆင္းရဲသားမ်ားကို မကူညီႏိုင္ပါ။

၆။ ၀င္ေငြထက္ ပိုသံုးျခင္းျဖင့္ ဒုကၡမွ မလြတ္ေျမာက္ႏိုင္ပါ။

၇။ လူတန္းစား မုန္းတီးမွူကို အံုၾကြေအာင္လုပ္ျခင္းျဖင့္ ညီရင္းအစ္ကို စိတ္ဓာတ္မ်ဴိး တုိးတက္မလာႏိုင္ပါ။

၈။ ေခ်းငွားထားေသာ ေငြျဖင့္ လံုုျခဳံမွူ မရရွိႏိုင္ပါ။

၉။လူသား၏ လုုပ္ကိုင္လိုစိတ္၊ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္ကိုင္လိုစိတ္ကို ဖယ္ရွားျခင္းျဖင့္ သတၱိႏွင့္

ကိုယ္က်င့္စာရိတၱကို မတည္ေဆာက္ႏိုင္ပါ။

၁၀။ လူတုိ႔အေနျဖင့္ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ လုပ္ႏို္င္ေသာကိစၥ၊ သူတို႔အတြက္ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ လုပ္သင့္ေသာ

ကိစၥမ်ားကို လုပ္ေပးေနျခင္းအားျဖင့္ သင္သည္ လူမ်ားအား ထာ၀ရ မကူညီႏိုင္ပါ၊

No comments:

Post a Comment