မ်ိဳးခ်စ္စစ္သည္

ပညာမဲ့ေသာ ထိုသူသည္- ကာယဒုစ႐ိုက္ ၀စီဒုစ႐ိုက္ မေနာဒုစ႐ိုက္တို႔ကို ျပဳေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ အျပစ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ အျခားအမႈကို ျပဳေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ကုသိုလ္ကံကို မျပဳပဲ အကုသိုလ္ကံကိုသာ အႀကိမ္မ်ားစြာ ျပဳျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ခႏၶာကိုယ္ ပ်က္စီးေသာအခါ ငရဲသို႔ေရာက္ရ၏။

ခုကေတာ့ ...

User Online

လာလည္သူေပါင္း

Cabo Yachts

အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာဆိုတာဘာလဲ

Friday, April 2, 2010

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ၿပဌာန္္းခဲ့ေသာ စစ္စည္းကမ္းႏွင့္ က်င့္၀တ္မ်ား

ပထမဦးစြာေဖာ္ၿပလိုတာကေတာ့ ေမာင္ယင္းမာ(ရုိုးၿပတ္ေတာ) ရဲ႕ မူရင္းေဆာင္းပါးေလးပါ။ယေန႕ တပ္မေတာ္ရဲ႕ ၿဖစ္ပ်က္ေနပံုေလးေတြနဲ႕ ေတာ္ေတာ္ေလးတိုက္ဆိုင္လို႕ တပ္မေတာ္သားေဟာင္းတစ္ေယာက္အေနနဲ႕ မိမိတို႕တပ္မေတာ္ကိုေကာင္းေစလိုတဲ့ ဆႏၵနဲ႕ ၿပန္လည္ေရးသားေဖာ္ထုတ္ၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။ဒီအေပၚမွာေတာ့လက္ရွိတပ္မေတာ္သားေတြဘာလုပ္သင့္တယ္ ဆိုတာစဥ္းစား ဆံုးၿဖတ္ၾက ေစလိုပါတယ္။မူရင္းေဆာင္းပါးေခါင္းစဥ္ေလးကေတာ့…………

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ၿပဌာန္္းခဲ့ေသာ
စစ္စည္းကမ္းႏွင့္ က်င့္၀တ္မ်ား
အမ်ိုးသားေခါင္းေဆာင္ၾကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ရိုးသားတည္ၾကည္၍ ရဲရင့္ ၿပတ္သားေသာ နိုင္ငံေရးသုခမိန္ၾကီး ၿဖစ္သည္။သူသည္သူေၿပာသလိုလုပ္၍ လုပ္သလိုလည္း ေၿပာတတ္သူၿဖစ္သည္။သူ၏သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရး ႏွင့္ လုပ္သားၿပည္သူတို႕၏ဘ၀သာယာ၀ေၿပာေရးကိုသာတစိုက္မတ္မတ္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ ခဲ့သည္။ႏွစ္ကာလမည္မွ်ပင္ ရွည္ၾကာေစကာမူေမ့ၾကမည္လည္း မဟုတ္ပါေခ်။ ေခါင္းေဆာင္ ၾကီး၏ဂုဏ္ေက်းဇူးမ်ားကို ထာ၀ရ သတိရသၿဖင့္ ေလးစားၾကည္ညိုေနၾကမည္သာ ၿဖစ္ပါသည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႕ ေခါင္းေဆာင္ၾကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအသက္ထင္ရွားရွိခဲ့စဥ္က ၿပည္သူမ်ား ႏွင့္ တပ္မေတာ္သားမ်ားကို အေၿခအေနအရ အခါအားေလ်ာ္စြာမိန္႕ၾကားလမ္းညႊန္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြါးေရး၊ လူမွဳေရး၊ စစ္ေရးဆိုင္ရာၾသ၀ါဒအဆိုအမိန္႕မ်ားစြာရွိခဲ့ပါသည္။၎တို႕ကို ကၽြႏုပ္တို႕အေနၿဖင့္ ၿပန္လည္ေလ့လာသံုးသပ္ကာ လိုက္နာက်င့္ၾကံၿခင္း၊ လမ္ညႊန္အၿဖစ္ ခံယူ က်င့္သံုးၿခင္းၿဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကိုေလးစားခ်စ္ၾကည္ညိဳမွဳ ကိုၿပသၾက ရမည္ၿဖစ္ေပသည္။အေမ်ာ္ အၿမင္ၾကီးမားစြာၿဖင့္ ၿမြတ္ၾကားထုတ္ၿပန္ ေၾကၿငာခဲ့ေသာမ်ားၿပားလွသည့္ ၾသ၀ါဒ အဆိုအမိန္႕ အနက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းစစ္ေသနာပတိတာ၀န္ၿဖင့္ တပ္မေတာ္ကိုဦးေဆာင္စဥ္၁၉၄၄- ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၉-ရက္ေန႕တြင္ တပ္မေတာ္သားမ်ားအတြက္ထုတ္ၿပန္ခဲ့ေသာ’’ စစ္စည္း ကမ္းႏွင့္ က်င့္၀တ္မ်ား’’ သည္မ်ားစြာမွတ္သားဖြယ္ေကာင္းေပသည္။
ထိုအခ်ိန္ကဗမာ့တပ္မေတာ္အေပၚအခ်ိဳ႕ေသာမလိုလားသူတို႕ကေကာလဟာလမ်ားၿဖန္႕ခ်ီကာထိုးႏွက္တိုက္ခိုက္ေနခ်ိန္ၿဖစ္သည္။အနည္းငယ္မွ်ေသာတပ္မေတာ္သားမ်ား၏စည္း ကမ္းေဖာက္မွဳမ်ားကလည္းရွိေနသည္။ထို႕ေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ေကာလဟာလ မ်ားကိုရွင္းလင္းရာလည္းေရာက္ေစၿပီး တပ္မေတာ္သားမ်ား၏ သံမဏိ စည္းကမ္းကို ထပ္ေလာင္းအတည္ၿပဳရာလည္း ေရာက္ေစသည့္ေအာက္ပါအမိန္႕တစ္ရပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးထုတ္ၿပန္ခဲ့သည္။ယေန႕တပ္မေတာ္သားမ်ားေလ့လာနိုင္ရန္ႏွင့္ အမ်ိဳးသား ေခါင္းေဆာင္ၾကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အားအမွတ္တရ ၿဖစ္ေစရန္ရည္သန္ၿပီး ေဖာ္ၿပအပ္ပါသည္။
စစ္၀န္ၾကီးရံုးေတာ္
ေန႕စြဲ ၂၉-၁၂-၄၄
အခ်ိန္ ၃-၃၀-နာရီ

ယခုအခါ ဗမာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သတင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ နိုင္ငံႏွင့္ အ၀န္းတြင္ ၿဖစ္ပြါးေနသည္ဟု ကၽြနုပ္တို႕သိရွိရေပသည္။စစ္ၿဖစ္ေနေသာ အခ်ိန္အခါအတြင္းတြင္လည္း ေကာင္း၊ ႏိုင္ငံမၿငိမ္မသက္ၿဖစ္ေနစဥ္အခါေသာ္လည္းေကာင္း၊ အခ်င္းၿဖစ္ပြါးသူအခ်င္းခ်င္း တဦး၏အတြင္းေရးကို ရွဳပ္ေထြးေပြလိမ္ေစရန္ေကာလဟာလသတင္းအမ်ိဳးမ်ိုဳး ၿဖန္႕ခ်ီၿခင္း သည္ လုပ္ေနက် ပရိယာယ္ပင္ၿဖစ္သည္။လက္ရံုးရည္တိုက္ပြဲၿဖစ္ေစ၊ ႏွလံုးရည္တိုက္ပြဲၿဖစ္ေစ၊ ရန္သူကိုအတြင္းေရးအားၿဖင့္ဖ်က္ဆီးၿပီးေနာက္ ရန္သူအားတိုက္ခိုက္ၿခင္းသည္ေအာင္ၿမင္ရာ ေအာင္ၿမင္ေၾကာင္းအတြက္ အလြယ္ကူဆံုးပင္ၿဖစ္သည္။
ဂ်ာမနီ ေခါင္းေဆာင္ ဟစ္တလာကေသာ္လည္းေကာင္း၊ အေနာက္ႏိုင္ငံစစ္၀ိဇၨာမ်ားက ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကမၻာ့က်မ္းစာၾကီးမ်ားၿဖစ္ၾကေသာ တရုတ္ႏိုင္ငံ ဆြမ္းဆူး အစရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႕၏အေရးအသားတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊အိႏၵိယႏိုင္ငံ ဟိေတာပေဒသက်မ္းမ်ိဳးတြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဗမာ့ေသနဂၤဗ်ဴဟာက်မ္းမ်ားတြင္ေသာ္လည္းေကာင္းရန္သူကို စစ္အား ၿဖင့္မတိုက္ခိုက္ပဲ ပရိယာယ္အားၿဖင့္ တိုက္ခိုက္ၿပီးေအာင္ႏိုင္ၿခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးေအာင္ ႏိုင္ၿခင္းၿဖစ္သည္ဟုၿမြတ္ဟထားၾကရာ ယခုအခါ၎ေခတ္ေၿပာင္းကမၻာစစ္ၾကီးတြင္ကၽြနုပ္တို႕ ၏ရန္သူမ်ားသည္ ကၽြနုပ္တို႕၏ အတြင္းအင္အားကို္ပ်က္ေစၿပီး အသာအၾကည္္ ကၽြနုပ္တို႕အေပၚ အႏိုင္ယူရန္ၾကိဳးစားၾကမည္မွာမုခ်မလြဲေပ။သို႕ၿဖစ္၍ ဗမာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးၾကားရေသာအခါ ပထမတြင္ ေခြးေဟာင္တိုင္းထမၾကည့္ႏိုင္ဆိုသည့္စကားပံုရိုင္းရိုင္းအတိုင္းလ်စ္လ်ဴရွဳခဲ့ေပသည္။သို႕ေသာ္လည္းအမ်ားၿပည္သူၿပည္သားမ်ား အားေသခ်ာစြာသိရွိနားလည္ေစရန္ ယခုတစ္ခါတည္းကၽြနုပ္တို႕၏ရွင္းလင္းခ်က္ ေၾကၿငာစာတမ္းကိုထုတ္ၿပန္လိုက္ေပေၾကာင္း။ယခုအခါ ကၽြနုပ္တို႕ တပ္မေတာ္ကိုအားထားၾကသူၿဖစ္ေစ၊ မလိုလားသူၿဖစ္ေစ ကၽြနုပ္တို႕တပ္မေတာ္သည္ မည္ကဲ့သို႕ တပ္မေတာ္ၿဖစ္သည္ကို တိုင္းသူၿပည္သားမ်ားအား ေသခ်ာစြာသိရွိနားလည္ေစရန္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ကၽြနုပ္တို႕ ထုတ္ၿပန္လိုက္ရေပေၾကာင္း။
ကၽြနုပ္တို႕တပ္မေတာ္အား ကၽြနုပ္တို႕သည္ေအာက္ပါညႊန္ၾကားခ်က္အမိန္႕မ်ားကို ရွင္းလင္းၿပတ္သားစြာ အစကနဦးကပင္ ထုတ္ၿပန္ထားၿပီးၿဖစ္ေၾကာင္းကိုညႊန္ၾကားခ်က္ထဲမွာကၽြနုပ္တ္ို႕သည္ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ၿပည္သူတို႕သိရွိရန္ေဖာ္ၿပလိုက္ပါေၾကာင္း။
ငါတို႕တပ္မေတာ္သည္ၿပည္သူမ်ားမွၿဖစ္ေပၚလာ၍ ၿပည္သူမ်ား၏လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ ၿပည္သူမ်ား၏အက်ိဳးကို ေစာင့္ေရွာက္ကာကြယ္ ရန္ၿဖစ္သည္။ထို႕ေၾကာင့္ ငါတို႕တပ္မေတာ္သည္ ၿပည္သူ႕တပ္မေတာ္ၿဖစ္သည္။ၿပည္သူမ်ားႏွင့္ကြဲၿပားေန၍ ၿပည္သူမ်ား၏အက်ိဳးကိုရည္ရြယ္ ရင္းအလ်င္းမရွိေသာတပ္မ်ိဳးမဟုတ္။ၿပည္သူူ႕တပ္မေတာ္သည္ ၿပည္သူမ်ားတြင္အေၿခခံထား၍ ၿပည္သူမ်ားႏွင့္ အဆက္ၿဖတ္ကြဲၿပားၿခားနား ၿခင္းမရွိ။အၿမဲဆက္စပ္ေန၍ ၿပည္သူတို႕ႏွင့္ တသားတည္းရွိရမည္။ၿပည္သူ႕တပ္မေတာ္သည္ ၿပည္သူတို႕၏ လက္ရံုးလက္သီး ၿပည္သူတို႕၏ဓါး သြားၿဖစ္ေစရမည္။ထိုလက္ရံုး၊ လက္သီး၊ ဓါးသြားသည္ ၿပည္သူတို႕၏ အက်ိဳးကို ကာကြယ္ရန္ၿဖစ္သည္။ထို႕ေၾကာင့္ ၿပည္သူ႕တပ္မေတာ္သား မ်ားၿဖစ္ၾကေသာ ရဲေဘာ္တို႕ …….ၿပည္သူ႕တပ္မေတာ္သားပီပီ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားကို က်င့္ၾကံၾကရမည္။
( ၁ ) ၿပည္သူၿပည္သားအေပါင္းတို႕အား အရာရွိ၊ အရာမဲ့၊ လူၾကီး လူငယ္၊ ေယာက်္ား၊ မိန္းမ လူမ်ိဳးဘာသာမေရြး ဆက္ဆံတတ္ ပါေစ။ ေဖာ္ေရြၾကပါ။ ယဥ္ေက်ုးၾကပါ။ ကိုယ့္အမွားမရွိပါေစႏွင့္။ တရားမွ်တၾကပါ။ ၾကင္နာၾကပါ။ ေလးစားၾကပါ။
( ၂ ) ကိုယ္ႏွင့္မဆိုင္တဲ့ အၿခားသူအလုပ္ကို အေႏွာင့္ အယွက္မၿပဳပါႏွင့္။ သို႕ေသာ္ကိုယ့္ ၀တၱရားခ်ိန္ပ တြင္ မည္သူ႕ကိုမဆို ကူညီႏိုင္သမွ် ကူညီပါ။ ကူညီရာတြင္ တရားနည္းလမ္းက်ပါေစ။
( ၃ ) ဗမာမဟုတ္ေသာ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ လူမ်ိဳးစုမ်ားကို ငါတို႕ တပ္တြင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၿပင္ပေသာ္လည္းေကာင္းေဆြ မ်ိဳးရင္းခ်ာကဲ့သို႕သေဘာထားပါ။ ၎တို႕ အေလ့အထ ဘာသာအတိုင္း ကိုးကြယ္ၿခင္း၊ ေၿပာဆိုၿခင္း၊ ၀တ္စားေနထိုင္ၿခင္း အစရွိသည္တို႕ကို မကဲ့ရဲ႕ပါႏွင့္။ မေၿပာင္ပါႏွင့္။ မေႏွာင့္ ယွက္ပါႏွင့္။ ၎တို႕မခံခ်င္သည့္ အေၿပာအဆို အသံုးအႏွဳန္းမ်ိဳးကိုေရွာင္ပါ။ ၎တို႕ကို ကူညီႏိုူင္လွ်င္ ကူညီပါ။
( က ) အရက္မူးၿပီးမရမ္းကားရ။
( ခ ) မိန္းမမ်ားကို က်ဴးလြန္ေစာ္ကားၿခင္း မၿပဳရ။
( ဂ ) လုယက္မခိုး၀ွက္ရ။
( ဃ ) တည္းခိုေသာအိမ္ယာမ်ားတြင္ အခြင့္ေတာင္းၿပီး မွ ၀င္ရမည္။ေနထိုင္စဥ္အခါ ညစ္ညစ္ညမ္းညမ္း မေနထို္င္
ဘဲ သန္႕သန္႕ရွင္းရွင္းေနထိုင္ရမည္။အိမ္မွထြက္ခြါသြားေသာအခါတြင္လည္းအပ်က္အစီးရွိက၊ မိမိေၾကာင့္ ၿဖစ္က အစားထိုးေပးၿခင္း၊ ေပးေလ်ာ္ၿခင္း ၿပဳရမည္။
( င ) တန္ရာတန္ဖိုး မေပးဘဲမ၀ယ္ပါႏွင့္။
( စ ) ေခ်းငွါးထားေသာအရာကို ဆက္ဆက္ၿပန္ေပးပါရန္ မေမ့ပါနွင့္။
( ဆ ) အထက္အမိန္႕မရဘဲ ပစၥည္းအတင္းမသိမ္းပါႏွင့္။ အထက္အမိန္႕အရသိမ္းေစကာမူ မဖြယ္မရာ မယဥ္မေက်း
မၿပဳလုပ္ပါႏွင့္။သူမခံနိုင္ေအာင္ မလုပ္ပါနွင့္။
( ဇ ) လူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္းလည္းေကာင္း၊ ကိုးကြယ္ေသာဘာသာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ လည္းေကာင္း၊ ေသြးကြဲသည့္အ
လုပ္၊ မုန္းတီးေစမည့္အလုပ္ကို မလုပ္ပါႏွင့္။
အထက္ပါအတိုင္း ကၽြနုပ္တို႕သည္ ကၽြနုပ္တို႕၏တပ္မေတာ္အား စည္းကမ္းမ်ားပညတ္ထားၿပီးၿဖစ္ေၾကာင္း။ သို႕ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ အခ်ိဳ႕ေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ားသည္ လည္းေကာင္း၊ တပ္မေတာ္သားေယာင္ေဆာင္ၾကေသာ အရပ္သားမ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ ကၽြနုပ္တို႕ ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ၀ါဒစည္းမ်ဥ္း ႏွင့္ ဆန္႕က်င္ၿပဳလုပ္ေနပံုမ်ားကို ကၽြနုပ္တို႕ရံဖန္ရံခါ ၾကားသိၾကရေပေၾကာင္း။ ထိုကဲ့သို႕အမွဳကိစၥ မ်ိဳးၾကံဳေတြ႕ရေသာၿပည္သူအေပါင္းသည္ ကၽြနုပ္တို႕အားသိရွိရသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ လာေရာက္အေၾကာင္းၾကား တိုင္ၾကားေစလိုေၾကာင္း။
ယခုအထိ ကၽြနုပ္တို႕သည္ ပစၥည္းမ်ားရရန္ သိမ္းယူၿခင္းမၿပဳေသးေၾကာင္း။အကယ္၍ ေနာက္ဆံုး ကၽြနုပ္တို႕သိမ္းယူရမည္ဆိုလွ်င္ ကၽြနုပ္တို႕၌မရွိမၿဖစ္မွ သိမ္းယူမည္ၿဖစ္ပါေၾကာင္း။ထိုကဲ့သို႕ သိမ္းယူရာတြင္လည္း စနစ္တက်ၿပဳ၍ တရားမွ်တစြာၿဖစ္ေအာင္ ကၽြနုပ္တို႕ ၾကိဳးစားမည္ၿဖစ္ေၾကာင္း။ထိုကဲ့သို႕ သိမ္းယူၿခင္းမွာလည္း ဗမာႏိုင္ငံ ၊ ဗမာလူမ်ိဳးအတြက္ ပင္ၿဖစ္ရာ တကိုယ္ေကာင္း တစုေကာင္းအတြက္ သိမ္းယူၿခင္း၊ တပ္မေတာ္နာမည္ကို အလြဲသံုးစားၿပဳ၍လည္းေကာင္း၊ ေရာင္ၿခည္ေတာ္ႏွင့္ေရာေႏွာ၍ လည္းေကာင္း သိမ္းဆည္းၿခင္းမ်ားကို ကၽြနုပ္အလ်ဥ္း သေဘာမတူ။ ထို႕ေၾကာင့္အကယ္၍ ကၽြနုပ္တို႕ ပစၥည္းသိမ္းၿခင္းတေန႕ေန႕ၿပဳမည္ရွိေသာ္ ဤကဲ့သို႕ အေၾကာင္းအရာမ်ားေပၚ ေပါက္က ကၽြနုပ္တို႕အားသတင္းေပးေစ လိုေၾကာင္း။
အကယ္၍ သိမ္းယူေနသူမ်ားေပၚေပါက္ခဲ့သည္ရွိေသာ္ ကၽြနုပ္တို႕တပ္မေတာ္မွ ဟုတ္သည္ မဟုတ္သည္ကို စံုစမ္းရန္ ကၽြနုပ္တို႕ ထံ လာေရာက္တိုင္ၾကားေစလိုေၾကာင္း။
ကၽြနုပ္တို႕တပ္မေတာ္သည္ အဓၶမ ႏွိပ္စက္ၿခင္း၊ေသြးစုပ္ၿခင္းအတြက္မည္သည့္ အခါမွရည္ရြယ္ၿခင္းမရွိ၊ ထိုကဲ့သို႕ ကၽြနုပ္တို႕ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ဆန္႕က်င္ေသာသူမည္သူ႕ကိုမဆုိ ကၽြနုပ္တို႕အားလာေရာက္တိုင္ၾကားက ကၽြနုပ္တ္ို႕အေရးယူနိုင္သူမွန္သမွ်ကို အေရးယူမည္ၿဖစ္ေၾကာင္း။

ဗမာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္၍အက်ိဳးလိုေရာင္နွင့္ဗမာ့တပ္မေတာ္ပ်က္စီးရာပ်က္စီးေၾကာင္းစကားမ်ားကိုလည္းကၽြနုပ္တို႕ၾကားသိ
ရေပေၾကာင္း ။ဤကိစၥမ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍ အတိအလင္းေၾကၿငာလိုသည္မွာကၽြနုပ္တို႕တပ္မေတာ္သည္ မည္သည့္ ရန္သူ၏ပဥၥမံတပ္သား အလိုေတာ္ရွိမ်ားမဟုတ္။ကၽြနုပ္တို႕တိုင္းၿပည္လြတ္လပ္ေရးနွင့္ ထိုတိုင္းၿပည္လြတ္လပ္ေရးကို ခိုင္ခိုင္မာမာ တင္းၿပည့္တည္တံ့ ေစေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ၿဖစ္ေသာ မ်ိဳးခ်စ္တကပ္မေတာ္ ၿဖစ္သည္။ကၽြနုပ္တို႕သည္ ကၽြနုပ္တို႕၏တိုင္းၿပည္နွင့္လူမ်ိဳးလြတ္လပ္ေရးကို ေရႊဒဂၤါးအစရွိေသာ ကိုယ္ေရးသက္သာမွဳကေလးအတြက္ မည္သည့္အခါမဆို မည္သည့္နည္းနွင့္မွ် လဲယူမည္မဟုတ္ေၾကာင္း။
ကၽြနုပ္တို႕သည္ ဤနိုင္ငံ၊ ဤလူမ်ိဳးမ်ား၏လံုး၀လြတ္လပ္ေရးအတြက္အဆံုးထိတိုက္ခိုက္သြားမည္ၿဖစ္ေၾကာင္း။တိုင္းသူၿပည္သား မ်ားအားအတိအလင္းေၾကၿငာလိုက္ေပၾကာင္း။
ေအာင္ဆန္း
စစ္၀န္ၾကီး ႏွင့္ စစ္ေသနာပတိ
ဗမာ့လက္နက္ကိုင္စစ္တပ္မ်ား
ဗမာႏိုင္ငံေတာ္

အထက္ေဖၚၿပပါ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ၾကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ၾသ၀ါဒကို ၿပန္လည္သံုးသပ္ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ဗမာ့တပ္မေတာ္ သားမ်ားထာ၀စဥ္လိုက္နာရ မည့္ ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္ ( ၈ )ခ်က္ကို ေတြ႕ရေပမည္။ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ တပ္မေတာ္ ႏွင့္ၿပည္သူၾကည္ၿဖဴေရး၊ၿပည္သူ႕အတြက္ၿပည္သူ႕တပ္မေတာ္ေရွးရွဳေစေရး မ်ားကိုလည္းအေလးထားေၾကာင္း ေတြ႕ ရွိရေပသည္။ထို႕ၿပင္ မလိုမုန္းထားေသာ ၿပည္တြင္းအဖ်က္သမား၏အဖ်က္လုပ္ငန္းပရိယာယ္တစ္ရပ္ၿဖစ္ေသာ ေကာလဟာလ မမွန္သတင္းလႊင့္မွဳ မ်ားကိုလည္း ေစာစီးစြာ ရွင္းထုတ္ၿပန္ခဲ့ေၾကာင္းေတြ႕ရေပသည္။

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
၎မွာ မူရင္းေဆာင္းပါးထဲ မွေကာက္နွဳတ္ေဖာ္ၿပခ်က္ၿဖစ္ေပသည္။၎ေဆာင္းပါးပါ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ၊ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္နွင့္ ယေန႕ နအဖ လက္ထက္ တပ္မေတာ္တို႕ မွာ မတူကြဲၿပားသည့္ သမိုင္း ေနာက္ခံ၊ နိုင္ငံမ်ားမွ ဟုပင္ထင္ရေပသည္။ နအဖ ၏ ကိုယ္က်ိဳးရွာ မွဳေၾကာင့္ ေၿမစာပင္ ၿဖစ္ခဲ့ ရသည့္ ၿပည္သူလူထု၊ အသံုးခ်ခံ ၿဖစ္ခဲ့ရၿပီး(ေဖာ္လန္ဖား၍ ၾကီးပြါးကာ၊ ခါးပိုက္ေဆာင္အသြင္ရွိသည့္ တပ္မေတာ္သားမ်ားမပါ)ရိုက္သြင္းခဲ့သည့္အတိုင္း မိ္မိလုပ္ရပ္မွားမွန္းမသိ မွားေနၾကေသာ၊ မွားၿပီး၍ၿ့ပင္မရထင္ကာ တစ္တက္စားလည္းၾကက္ သြန္ ႏွစ္တက္စားလည္းၾကက္သြန္ဆိုသည့္ စကားအရ ဘ၀ရပ္တည္ေရးအတြက္ မွားၿပီးရင္းဆက္မွားေနၾကေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ားနေန ၿဖင့္ ယခုအခ်ိန္တြင္ၿပဳၿပင္ ကမီွနိုင္ပါေသးတယ္။ဆက္ၿပီးေတာ့သာ မထူးဇာတ္ဆက္ခင္းေနမယ္ဆိုရင္ သမိုင္းရ႕ဲတရားခံ ထဲပါမွန္းမသိပါသြားပါ လိမ့္မယ္။
ဒီေဆာင္းပါးေလးရဲ႕အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ တပ္မေတာ္ဆိုတာ ဖြဲ႕စည္းရတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုက “ ၿပည္သူမ်ား၏လြတ္လပ္ ေရးႏွင့္ ၿပည္သူ႕အက်ိဳးကိုေစာင့္ေရွာက္ရန္ “ ဆိုတာပါပဲ။ေဆာင္းပါးထဲက ဗိုလ္ခ်ဳပ္လက္ထက္ နဲ႕ ယေန႕တပ္မေတာ္ၾကံဳေတြ႕ေန ရတဲ့ အေနအထားေတြက ထပ္တူနီးပါးပါပဲ။ မတူညီတာက ေခါင္းေဆာင္ပီသတဲ့ တိုင္းၿပည္အက်ိဳးကိုေရွးရွဳတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကေတာ့ ဒိုင္ခံရွင္းတယ္ တာ ၀န္ယူတယ္။ ကဲ ယေန႕ ေရွးေခတ္ၿမန္မာ့တပ္္မေတာ္မ်ားကဲ့သို႕ စြမ္းရည္တက္ၿမက္ေသာတပ္မေတာ္ ကိုတည္ေထာင္မယ္လို႕ေၿပာေနတဲ့ ဒို႕မ်ားေတြရဲ႕ ၿပည္သူ႕ဘ႑ာသူ႕ဘ႑ာ ၊ ၿပည္သူ႕ပစၥည္းသူ႕ပစၥည္း လုပ္ၿပီး ကိုယ့္တပ္မေတာ္သားခ်င္းအေပၚေတာင္ ရဲေဘာ္ရဲဘက္စိတ္ မရွိဘဲ ဂုတ္ေသြးစုပ္ေနတဲ့ လက္ရွိ တပ္မေတာ္ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ နိုင္ငံ့ အၾကီးအကဲ လုပ္ ေနတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဳးၾကီးသန္းေရႊက ဘာမ်ား၀င္ေရာက္ ေၿဖရွင္းေပးလဲ၊ ထစ္ကနဲရွိ သူအာဏာတည္ဖို႕ တပ္မေတာ္တစ္ရပ္လံုးဘယ္လိုဘ၀ေရာက္ေရာက္ ဂရုမစိုက္ဘဲ၊ ၿပည္သူေတြဘယ္အေၿခအေန ေရာက္ေရာက္ တစ္ဘို႕ထဲဘဲၾကည့္တတ္တဲ့ အဲဒီအာဏာရူးၾကီး ကိုအစြဲၿပဳၿပီး အေၿပာခံေနရတာက တပ္မေတာ္ တစ္ရပ္လံုးေနာ္။ တပ္မေတာ္သားေတြ စဥ္းစားရံုနဲ႕ မရေတာ့ဘူး ဆံုးၿဖတ္ရမယ့္ အခ်ိန္ေရာက္ေနပါၿပီ။
တကယ္လို႕ ဒီအတိုင္းဆက္ေနသြားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒို႕ေတြဟာ တိုင္းၿပည္နဲ႕ လူမ်ိဳးအတြက္ အနစ္နာခံ စြန္႕လႊတ္တာမဟုတ္ေတာ့ဘဲ ဒီအာဏာရူးလူတစ္စု အတြက္ အနစ္နာခံသလိုၿဖစ္ၿပီး ဒို႕ေတြဟာ ၿပည္သူေတြၾကားထဲ ရပ္တည္လို႕မရတဲ့ ဘ၀ ကိုေရာက္မွန္းမသိ ေရာက္ရပါေတာ့ မယ္။ဒီေတာ့ မွန္ကန္တဲ့ တပ္မေတာ္သားဘ၀နဲ႕ ရပ္တည္ၾကမွာလား…..၊ ဒီလိုမဟုတ္ဘဲ အရင့္အရင္ေတြလုိဘဲ အာဏာ(၂)ရပ္ကိုင္ထားၿပီး ဘယ္အာဏာနဲ႕ ေပးလို႕ေပးမွန္းမသိဘဲ ၿပည္သူ႕ဘက္က မရပ္တည္ဘဲ ေၿပာသမွ်အမိန္႕ ဆိုတာကို လက္ခံေနၾကဦးမွာလားဆိုတာေတာ့ စဥ္းစားစရာေပါ့။တကယ္ေတာ့ တပ္မေတာ္ဆိုတာက တပ္မေတာ္သားဆိုတာက ၿပည္သူက ေမြး၊ ၿပည္သူကေကၽြး၊ ၿပည္သူကေပးလို႕ ၿပည္သူ႕ၾကားမွာေတာက္ၾကြားေနရမွာပါ။အစိုးရကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူကိုေသာ္ လည္းေကာင္းသစၥာခံ ရမွာမဟုတ္ပါဘူး၊ တကယ္သစၥာခံရ မွာက ၿပည္သူကိုပါ။အခုဆိုရင္ အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြရဲ႕ လုပ္ရပ္အစုစုတို႕ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္အေပၚမွာစြန္းထင္းခဲ့ရတဲ့ အမည္းစက္ကို ယေန႕ တပ္မေတာ္ထဲက ေရာ ၊ ၿပင္ပေရာက္ေနတဲ့ ၿပည္သူ႕တပ္မေတာ္သားလို႕ ခံယူ ထားၾကတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕တစ္ေတြကမွ ဖ်က္မပစ္ရင္ ေနာင္လာမယ္႕ မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြၾကားမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႕ရဲ႕အစဥ္အလာေကာင္းခဲ့ တဲ့ တပ္မေတာ္ဟာ သမိုင္းရဲ႕ တရားခံေတြ ၿဖစ္မွန္းမသိ ၿဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္။
ဒီေတာ့ သမိုင္းရဲ႕ တရားခံမၿဖစ္ဖို႕အတြက္နိဂံုးအေနနဲ႕ေၿပာရရင္ တပ္မေတာ္တစ္ခုအေပၚ သံုးသပ္ထားတဲ့ ကမၻာ့ဂႏၱ၀င္ စစ္ပညာရွင္ဆြန္ဇူး ကေတာ့ “ နိုင္ငံေတာ္အေပၚသစၥာရွိုပါ ဧကရာဇ္ အပၚသစၥာခံပါနဲ႕” ဆိုထားတဲ့အေပၚ ယေန႕ ၿမန္မာ့တပ္မေတာ္သားမ်ား ၿပန္လည္သံုးသပ္သင့္ၿပီ ဆိုတာေဖာ္ၿပ ရင္းနိဂံုးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။ ။ၿပန္လည္တင္ၿပသူ။ ။ ဗိုလ္ရဲထက္(တပ္မေတာ္သားေဟာင္း)
မွီၿငမ္း။ ။ေငြတာရီ မဂၢဇင္း မွ ေမာင္ယင္းမာ(ရိုးၿပတ္ေတာ)၏
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ၿပဌာန္္းခဲ့ေသာ စစ္စည္းကမ္းႏွင့္ က်င့္၀တ္မ်ား။
၁၉၇၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၊ အတြဲ (၂၇) အပုိုင္း (၁၀)။

No comments:

Post a Comment