မ်ိဳးခ်စ္စစ္သည္

ပညာမဲ့ေသာ ထိုသူသည္- ကာယဒုစ႐ိုက္ ၀စီဒုစ႐ိုက္ မေနာဒုစ႐ိုက္တို႔ကို ျပဳေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ အျပစ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ အျခားအမႈကို ျပဳေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ကုသိုလ္ကံကို မျပဳပဲ အကုသိုလ္ကံကိုသာ အႀကိမ္မ်ားစြာ ျပဳျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ခႏၶာကိုယ္ ပ်က္စီးေသာအခါ ငရဲသို႔ေရာက္ရ၏။

ခုကေတာ့ ...

User Online

လာလည္သူေပါင္း

Cabo Yachts

အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာဆိုတာဘာလဲ

Saturday, April 3, 2010

ေခါင္းေဆာင္မႈအဂၤါရပ္ ( ၁၆ ) ရပ္

၁ ။ ထိုးထြင္းၾကံဆလုပ္ေဆာင္တတ္မႈ ႏွင့္ တီထြင္ေဆာင္ရြက္တတ္မႈရွိရမည္ ။
၂ ။ ကြပ္ကဲမႈ ႏွင့္ ၾကီးၾကပ္မႈေကာင္းရမည္ ။
၃ ။ ဗဟုသုတၾကြယ္၀ၿပီးေလ့လာလိုစိတ္ရွိရမည္ ။
၄ ။ အက်င့္ဇာရိတၱေကာင္းရမည္ ။
၅ ။ စိတ္ဓါတ္ေကာင္းရမည္ ။
၆ ။ သစၥာရွိရမည္ ။
၇ ။ တပ္မႈးေကာင္းစိတ္ဓါတ္ႏွင့္ မိဘသဖြယ္စိတ္ဓါတ္ရွိရမည္ ။
၈ ။ စည္းကမ္္းအရာမွာစံနမူနာၿပၿဖစ္ရမည္ ။
၉ ။ တပ္၏ေကာင္းရာေကာင္းက်ိဳးအတြက္အစဥ္ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လိုစိတ္ရွိရမည္ ။
၁၀ ။ ဇြဲ ၊ လံု႕လ ၊ ၀ီရိယႏွင့္ ၾကိဳးစားလိုစိတ္ရွိရမည္ ။
၁၁ ။ စိတ္ရင္းေစတနာေကာင္းရမည္ ။
၁၂ ။ တညီတညြတ္တည္းစုေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုသည့္ အဖြဲ႕အစည္းစိတ္ဓါတ္ရွိရမည္ ။
၁၃ ။ သတၱိ ၊ ဗ်တၱိရွိရမည္ ။
၁၄ ။ မိမိေခါင္းေဆာင္သည့္အဖြဲ႕အစည္းအားအၿမဲစည္းလံုးညီညြတ္မႈရွိေနေအာင္ တည္ ေဆာက္နုိင္စြမ္းရွိရမည္ ။
၁၅ ။ အခြင့္အေရးႏွင့္ယွဥ္လာလွ်င္ မိမိကအၿမဲအနစ္နာခံတတ္ရမည္ ။
၁၆ ။ စြမ္းရည္သံုးရပ္ၿပည့္စံုရမည္ ။

No comments:

Post a Comment