မ်ိဳးခ်စ္စစ္သည္

ပညာမဲ့ေသာ ထိုသူသည္- ကာယဒုစ႐ိုက္ ၀စီဒုစ႐ိုက္ မေနာဒုစ႐ိုက္တို႔ကို ျပဳေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ အျပစ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ အျခားအမႈကို ျပဳေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ကုသိုလ္ကံကို မျပဳပဲ အကုသိုလ္ကံကိုသာ အႀကိမ္မ်ားစြာ ျပဳျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ခႏၶာကိုယ္ ပ်က္စီးေသာအခါ ငရဲသို႔ေရာက္ရ၏။

ခုကေတာ့ ...

User Online

လာလည္သူေပါင္း

Cabo Yachts

အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာဆိုတာဘာလဲ

Friday, April 2, 2010

သတိထားသင့္တဲ့ စကားမ်ား..

၇၄ ခုႏွစ္တုန္းကလည္းပဲ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံ ဥပေဒ မရွိတာနဲ႔စာရင္ ရွိတာကေကာင္းတာေပါ့ လို႔ဆိုၿပီးေတာ့ တခဲနက္ေထာက္ခံခဲ့ၾကတာပဲ။ ေရြးေကာက္ပြဲေတြြြ တခုၿပီး တခုလုပ္ခဲ့တာပဲ။ သို႔ေသာ္လည္း အဲဒါေတြဟာ ေကာင္းတဲ့ရလဒ္ ရခဲ့သလား။ မရခဲ့ဘူး။ မရခဲ့လို႔ပဲ ၈၈နဲ႔ အဆံုးသတ္သြားခဲ့တာပဲ။ အခုလည္းပဲ ဒီေရြးေကာက္ပြဲေၾကာင့္ ရလဒ္ေကာင္းေတြ ထြက္လာမယ္လို႔ ဘယ္လိုမွ ေျပာလို႔မရဘူး။ လက္ေတြ႕ ျပည္သူလူထုရဲ႕ အေျခခံစား၀တ္ေနေရး ျပႆနာကို ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္း မရွိေသးဘူး ။ မရွိရင္ ေနာက္ဆံုးမွာ လူေတြဟာ ငတ္လာရင္ေတာ့ ဘယ္သူမွ ၿငိမ္ေနၾကမွာ မဟုတ္ဘူး။

No comments:

Post a Comment