မ်ိဳးခ်စ္စစ္သည္

ပညာမဲ့ေသာ ထိုသူသည္- ကာယဒုစ႐ိုက္ ၀စီဒုစ႐ိုက္ မေနာဒုစ႐ိုက္တို႔ကို ျပဳေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ အျပစ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ အျခားအမႈကို ျပဳေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ကုသိုလ္ကံကို မျပဳပဲ အကုသိုလ္ကံကိုသာ အႀကိမ္မ်ားစြာ ျပဳျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ခႏၶာကိုယ္ ပ်က္စီးေသာအခါ ငရဲသို႔ေရာက္ရ၏။

ခုကေတာ့ ...

User Online

လာလည္သူေပါင္း

Cabo Yachts

အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာဆိုတာဘာလဲ

Friday, April 2, 2010

ေဇာ္ဂ်ီ ေရးေသာ ကဗ်ာ

ထေလာ့ျမန္မာ၊ အိုျမန္မာတို႔ - တို႔ရြာတို႔ေျမ၊ တို႔ရြာေျမ၀ယ္
ဆန္ေရစပါး၊ မ်ားလည္းမ်ား၏ - မ်ားပါေလလဲ၊ တမြဲမြဲႏွင့္
ဆင္းရဲကာသာ၊ ကာလၾကာလွ်င္ - ယာစကာမ်ိဳး၊ တၫႈိးၫိႈးႏွင့္
ပုထိုးျမင့္ေမာင္း၊ ေက်ာင္းႀကိဳေက်ာင္းၾကား - လွည့္လည္သြားလ်က္
မစားေလရ၊ ၀မ္းမ၀၍ - ဆြမ္းမွ်မတင္ႏိုင္ ရွိမည္တည္း။
ထေလာ့ျမန္မာ၊ အုိျမန္မာတို ့ - တို႔ရြာတို႔ေျမ၊ တို႔ရြာေျမ၀ယ္
ေရခ်ဳိေသာက္ရန္၊ ျမစ္ေခ်ာင္းကန္ႏွင့္ - သီးႏွံခ်ိဳပ်ား၊ မ်ားလည္းမ်ား၏
မ်ားပါေလလဲ၊ တမြဲမြဲႏွင့္ - ဆင္းရဲကာသာ၊ ကာလၾကာလွ်င္
ျမင္သာျမင္ရ၊ မစားရ၍ - ေလာကၿပိတၱာ ျဖစ္မည္တည္း။
ထေလာ့ျမန္မာ၊ ျမန္မာထေလာ့ - အားမေပ်ာ့ႏွင့္၊ မေလ်ာ့လံု႔လ
သူကစ၍၊ ငါကအားလံုး - လက္႐ံုးျမားေျမာင္၊ ဉာဏ္ျမားေျမာင္ႏွင့္
စြမ္းေဆာင္ၾကေလ၊ ေဆာင္ၾကေလေလာ့
ဤေျမဤရြာ၊ ဘယ္သူ႕ရြာလဲ ?
ဤယာစပါး၊ ဘယ္သူ႕စပါးလဲ ?
ထားေလာ့တာ၀န္၊ ပြန္ေလာ့လုပ္ငန္း
ဉာဏ္ေရွ႕ပန္း၍
တစ္၀မ္းတစ္စိတ္ ညီေစသတည္း။
ေဇာ္ဂ်ီ

http://sawsanayeluu.blogspot.com/ မွ

No comments:

Post a Comment