မ်ိဳးခ်စ္စစ္သည္

ပညာမဲ့ေသာ ထိုသူသည္- ကာယဒုစ႐ိုက္ ၀စီဒုစ႐ိုက္ မေနာဒုစ႐ိုက္တို႔ကို ျပဳေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ အျပစ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ အျခားအမႈကို ျပဳေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ကုသိုလ္ကံကို မျပဳပဲ အကုသိုလ္ကံကိုသာ အႀကိမ္မ်ားစြာ ျပဳျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ခႏၶာကိုယ္ ပ်က္စီးေသာအခါ ငရဲသို႔ေရာက္ရ၏။

ခုကေတာ့ ...

User Online

လာလည္သူေပါင္း

Cabo Yachts

အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာဆိုတာဘာလဲ

Sunday, April 11, 2010

NLD ၏ ရပ္တည္ပံုအသစ္ ရန္ၿငိမ္းေအာင္ (လူငယ္) |

(ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္တြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ျခင္း မျပဳရန္ သမိုင္းဝင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ၿပီးေနာက္ အမ်ဳးိသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ဘာဆက္လုပ္မည္၊ ဘယ္လိုယႏၲရားျဖင့္ လည္ပတ္မည္ကို သိခ်င္ေနသူမ်ားအတြက္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္လူငယ္မ်ားက ေျဖၾကားေပးလိုက္ေသာ ေဆာင္းပါးျဖစ္သည္။)

မွတ္ပံုတင္ျခင္း မျပဳရန္ တညီတညြတ္တည္း ဆံုးျဖတ္ၿပီးေနာက္ နယ္မွ ဗဟိုဦးစီးအဖဲြ႔မ်ား၊ ကိုယ့္ေနရင္း ေဒသမ်ားသို႔ ျပန္ၾကၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း၊ NLD ႐ံုးခ်ဳပ္တြင္ ယခင္ကထက္ပင္ စည္ကားလ်က္ရွိေနသည္ဟု သိရပါသည္။ ေရာက္လာသမွ်ေသာ အဖဲြ႔ဝင္မ်ား၏ ရင္ထဲတြင္ ဘယ္လိုဆက္လုပ္ၾကရမွာလဲဟူေသာ ေမးခြန္းက ရွိေနမည္မွာ မလဲြပါ။ မတ္လ ၃ဝ ရက္ေန႔မွစ၍ ေန႔စဥ္ အဆက္မျပတ္ လာေရာက္ေနၾကေသာ ႏိုင္ငံျခား သံတမန္မ်ားကလည္း ဤေမးခြန္းကိုပင္ ေမးၾကသည္ဟု ဆုိပါသည္။ ဤေမးခြန္းကို ေျဖရန္ မၾကိဳးစားမီ ယခုေရာ ဘယ္လိုလုပ္ေနၾကသလဲဟု ဆန္းစစ္ရန္ လုိသည္ဟု ထင္ပါသည္။

ဒီပဲယင္းလုပ္ၾကံမႈေနာက္ ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ဗဟုိအဖဲြ႔ခ်ဳပ္႐ံုးကို ဖြင့္ၿပီးကတည္းက ရန္ကုန္၊ ပဲခူး၊ ဧရာဝတီ၊ မြန္၊ တနသၤာရီ၊ မေကြးတုိင္း၊ ျပည္နယ္စည္း အားလံုးတုိ႔သည္ ႐ံုးခ်ဳပ္မွာသာ ႐ံုးထုိင္အစည္းအေဝး လုပ္ေနခဲ့ၾကသည္မွာ ယေန႔ ေနာက္ဆံုးအေျခအေနအထိပင္ ျဖစ္ပါသည္။ က်န္ တုိင္း/ျပည္နယ္စည္း အားလံုးတြင္လည္း မႏၲေလးတုိင္းစည္း တခုတည္းသာ ပံုမွန္နီးပါး အမွီအခိုကင္းစြာ လႈပ္ရွားႏုိင္ပါေတာ့သည္။ ၿမိဳ႕နယ္စည္းမ်ားမွာလည္း ဆက္သြယ္ေရးအဖဲြ႔ သာသာေလာက္သာ ရွိပါေတာ့သည္။ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈကိုထား၍ အခမ္းအနား၊ ေဟာေျပာပဲြ၊ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားကို မလုပ္ႏုိင္သည့္အျပင္ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္၏ တရားဝင္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားပင္ ပံုမွန္လက္ကမ္းရန္ မတတ္ႏုိင္ၾကပါ။ ဤသို႔ဆိုလိုက္၍ ဒီပဲယင္း လုပ္ၾကံမႈၿပီးကတည္းက အခုအခ်ိန္ထိ ၇ ႏွစ္ကာလအတြင္း NLD မ်ား ျဖစ္ျဖစ္ေျမာက္ေျမာက္ ဘာမွ မလုပ္ခဲ့ဟုဆိုလွ်င္ မွားပါလိမ့္မည္။

အျပင္းအထန္ ဖိႏွိပ္ေနသည့္ၾကားမွပင္ Signature campaign မ်ား၊ ဆုေတာင္းပဲြမ်ား၊ အခမ္းအနားမ်ား လုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ အဓမၼလုပ္အားေပးကိစၥ၊ ကေလးစစ္သားကိစၥမ်ားတြင္လည္း ယေန႔တုိင္ တက္ၾကြစြာ လုပ္ေနခဲ့ၾကပါသည္။ ၂ဝဝ၇ ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး စလယ္ဆံုး ကာလသံုးပါးလံုးတြင္ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္အဖဲြ႔ဝင္မ်ားက ပါဝင္လႈပ္ရွားရန္၊ ေခါင္းေဆာင္ရန္ ေနာက္မက်ခဲ့ၾကပါ။ သို႔ေသာ္ ထုိသို႔လႈံ႔ေဆာ္လႈပ္ရွား၊ ပါဝင္ေခါင္းေဆာင္ခဲ့ၾကသူူမ်ားမွာ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္၏ ပံုမွန္ဖဲြ႔စည္းပံု ယႏၲရားႏွင့္ ကင္းလြတ္ၿပီး လုပ္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

အခ်ဳိ႕က အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ဗဟိုက မသိေအာင္ လႈပ္ရွားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ အခ်ဳိ႕က အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္ၿပီး ေျဗာင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အားလံုးသိၿပီးကိစၥ ျဖစ္ေန၍ ဥပမာမ်ား၊ နမူနာမ်ား ေပးေနရန္ မလုိပါ။ NLD ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္း၏ ၾကားမွ အေနအထားကို ၾကည့္လွ်င္လည္း ထိုနည္းတူစြာပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ဗဟိုအေနႏွင့္ ျပည္ပဒီမုိကေရစီအင္အားစုမ်ားကို မဆိုထားဘိ၊ ကုလသမဂၢႏွင့္ပင္ ပုန္းကြယ္၍ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံခဲ့ရပါသည္။ ျပင္ပမွာ စည္း႐ံုးလႈပ္ရွားေနရေသာ သူမ်ားသာမက၊ ရန္ကုန္ရွိ သံတမန္မ်ားထဲမွာပင္ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္၏ သေဘာထား တစံုတရာကို သိလိုလွ်င္၊ ဘယ္သူ႔ကို ေမးရမွန္းမသိ၊ ဘယ္လိုဆက္သြယ္ရမွန္းမသိ ျဖစ္ေနသည္မွာ အားလံုးအသိပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ လြန္ခဲ့ေသာ ဒီပဲယင္းလြန္ ကာလအတြင္းက အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္လွ်င္ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္၏ ပံုမွန္ဖဲြ႔စည္းပံုသည္ အသြင္ပ်က္ေနသည့္အျပင္ အေရးဟယ္၊ အေၾကာင္းဟယ္ဆိုလွ်င္ အသံုးမက်၊ အဖဲြ႔ဝင္ တဦးခ်င္း (သို႔မဟုတ္) နီးစပ္ရာ စုစည္းထားေသာ၊ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္သာ လႈပ္ရွားခဲ့ရသည္ဟု ျမင္ႏုိင္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္၏ တရားဝင္ ရပ္တည္မႈဆုိသည္ကလည္း တကယ္ ျဖစ္လာၿပီဆုိပါက ဘာမွ အကာအကြယ္ မေပးႏုိင္သည္ကို၊ ဧရာဝတီတုိင္း ဘိုကေလးၿမိဳ႕က အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ဆုိင္းဘုတ္ အတင္းဆဲြခ်ခံခဲ့ရျခင္းက သက္ေသျပေနပါသည္။

ထုိမွ်သာမကပါ၊ အေျခအေနႏွင့္ မကိုက္ညီေတာ့သည့္ ထုိအသြင္ပ်က္ ဖဲြ႔စည္းပံုအပိုင္းအစမ်ား အတြင္းမွာပင္ လူႏွင့္ ေနရာ ေလ်ာ္ညီမႈ ရွိမရွိကလည္း သံသယျဖစ္စရာ ေကာင္းပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ၿပီးလွ်င္ လူသိအမ်ားဆံုးဟု ဆုိရမည့္ မစုစုေႏြးသည္ သာမန္အဖဲြ႔ဝင္ဘဝမွ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းမရွိဘဲ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ထဲမွ ထုတ္ပစ္ဖုိ႔ လုပ္ျခင္းကို အၾကိမ္ၾကိမ္ ခံခဲ့ရသည္မွာလည္း အမ်ားအသိပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိထိုေသာ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္၏ ေခါင္းေဆာင္မႈ အခန္းက႑ဆိုသည္မွာ၊ တကယ့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ ဘယ္ေရာက္ေနမွန္းမသိ ျဖစ္ရသည္မွာ မဆန္းလွပါ။

အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ လက္ရွိဖဲြ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံု အေနအထား၏ ထိေရာက္မႈ မရွိျခင္းကို Vote "No" Campaign ကို ၾကည့္လွ်င္ သိသာပါသည္။ ဆႏၵခံယူပဲြက်င္းပသည့္ အခ်ိန္တြင္ ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးၿပီး၍ ၈ လ ခန္႔သာ ရွိေသးသည္။ မတရား လုပ္ေနမွန္း ျပည္သူလူထုကလည္း သိပါသည္။ သို႔လ်က္နဲ႔ပင္ Vote "No" Campaign သည္ လိုအပ္ေသာ အရွိန္အဟုန္ကို မေရာက္ခဲ့ပါ။ အေပၚက ေအာက္ကို ခုိင္း၊ ေအာက္က အေပၚမွ ေခါင္းေဆာင္ၿပီး လာလုပ္ပါဟု ဆုိရင္းႏွင့္ ၿပီးသြားခဲ့ပါသည္။ အဖဲြ႔အစည္း၏ လႈပ္ရွားမႈအသြင္ျဖင့္ စခဲ့ေသာ္လည္း၊ တဦးခ်င္း စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မႈအေပၚမွာ မူတည္၍သာ ေအာင္ျမင္မႈအခ်ဳိ႕ ရခဲ့ပါသည္။

ေရႊဝါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးကာလက၊ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ အဖဲြ႔ဝင္မ်ားသည္ ဗဟို၏ သေဘာထားကို ေစာင့္မေနဘဲ မိမိတုိ႔ ယံုၾကည္ရာကို ယံုၾကည္ခ်က္တူရာ က်န္ဒီမိုကေရစီေရး လႈပ္ရွားသူမ်ား၊ မိမိတုိ႔ကို အားေပးေနေသာ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ အေျခအေနအရ လိုအပ္သလို ပူးေပါင္းညိႇႏႈိင္းၿပီး လႈပ္ရွားခဲ့ၾကပါသည္။ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ အဖဲြ႔ဝင္တုိ႔ကလည္း လုိအပ္လွ်င္ အျပင္လူတုိ႔၏ ေခါင္းေဆာင္မႈေနာက္တြင္ လုိက္ရန္ ဝန္မေလးခဲ့ေသာေၾကာင့္၊ တလေက်ာ္ေက်ာ္ အခ်ိန္တုိေလးအတြင္း ႏိုင္ငံေရးပေရာဟိတ္ အားလံုးေလာက္က မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ပါဟု ေဟာထားေသာ အံုၾကြမႈတရပ္ ေပၚေပါက္လာခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအံုၾကြမႈကိုလည္း ဘယ္သူကမွ စည္း႐ံုးမထားေသာ လူငယ္ေလးမ်ားက နည္းပညာသစ္မ်ားကို သံုး၍ အာဏာပိုင္မ်ား ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွတဆင့္ ကမၻာကို သိေစခဲ့ပါသည္။

ထုိအခ်က္မ်ားကိုၾကည့္၍ ဘယ္လုိဆက္လုပ္ၾကမလဲဟူေသာ ေမးခြန္းကို ေျဖရပါလွ်င္ အေရးအေၾကာင္းရွိလွ်င္၊ လုပ္ေနက်အတုိင္း လုပ္ၾကတာေပါ့ဟု ေျဖခ်င္ပါသည္။ အတိအက် ေျပာပါဆိုလွ်င္ေတာ့ …

(က) အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ စေထာင္ကတည္းက ရွိခဲ့ေသာ အထက္ေအာက္ဆက္ဆံေရး Vertical (သို႔) Hierarchical organizational model (သို႔) ပိရမစ္ပံုစံ ဖဲြ႔စည္းပံု (သို႔) Max Weber ၏ Bureaucratic model ကို ႏွေျမာမေနပါႏွင့္။ ထုိပံုစံသည္ ပံုပ်က္ေနၿပီ ျဖစ္သည့္အျပင္ အသံုးမတည့္ေတာ့ပါ၊ လႊင့္ပစ္လုိက္စမ္းပါ။

(ခ) အေၾကာဆံုခ်က္ (Node) ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ (Link) မ်ားကို အေျခခံေသာ ကြန္ယက္ (Network organization) ကို တေျပးညီဆက္သြယ္ေရး (Horizontal) ပံုစံျဖစ္ေအာင္ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္တြင္ လက္ရွိ က်န္ေနသူမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ဖဲြ႔စည္းပါ။ မွတ္ပံုတင္ရန္ မလိုပါ။ တရားလည္း ဝင္ပါသည္။

(ဂ) အဖဲြ႔ထဲက လက္ရွိမ်ားသာမက၊ ထြက္ထားသူ၊ ထုတ္ထားသူ၊ အျပင္က လႈပ္ရွားသူ၊ အားေပးသူ၊ ယံုရသူ၊ မယံုရသူ စသည့္ နယ္စည္းျခားနားျခင္းမ်ားကို ေလွ်ာ့ၿပီး ဒီမိုကေရစီေရး လႈပ္ရွားသူမ်ား (ဒီ/လႈပ္) ႏွင့္ စိတ္ဝင္စားသူ၊ အားေပးသူ အားလံုး ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း (Communication links) မ်ား ဖြင့္ပါ။ မိမိကြန္ယက္ (Network) ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ပါ၊ ဆက္သြယ္ရန္ နည္းမ်ဳိးစံုကို သံုးပါ။

(ဃ) ထို႔ေနာက္တြင္ Node တခုစီက မိမိတုိ႔ ယံုၾကည္ရာကို မိမိတုိ႔ဘာသာ အမွီအခိုကင္းစြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသည္ (သို႔) အဆက္အသြယ္ရွိေသာ အျခား Node မ်ားႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းပူးေပါင္း၍ Synchronize (တေျပးညီ) လႈပ္ရွားမႈ လုပ္ပါ။

(င) တျပည္လံုး၏ Network အားလံုး၏ ေခါင္းေဆာင္သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျဖစ္သည္ဟု ခံယူထားပါ။ Node မ်ားတြင္ အေပၚ/ေအာက္ဟူ၍ မရွိေသာ္လည္း ဗဟိုႏွင့္ အဝန္းေဒသ (Center and Peripheral) ဟူ၍ ရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

( www.youthrecord.co.cc တြင္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္လူငယ္မ်ား၏ ေဆာင္းပါးမ်ားကို ဖတ္ရႈရရွိနုိင္ပါသည္။)

http://www.mizzimaburmese.com/edop/songpa/5194-nld--.html မွ

No comments:

Post a Comment